Zbigniew Kuźmiuk

Godny zaufania człowiek w Parlamencie Europejskim

Kim jestem? - Życiorys i szczegółowe informacje

Rodzina

Urodziłem się 19 września 1956 roku w Komorowie woj. mazowieckie. Razem z żoną Danutą i trójką dzieci (dwóch synów i córka) tworzymy szczęśliwą rodzinę.

Wykształcenie

 • 1989 - Szkoła Główna Planowania i Statystyki w Warszawie- obecnie Szkoła Główna Handlowa- na Wydziale Finansów obronna pracy doktorskiej i uzyskanie stopnia doktora nauk ekonomicznych,
 • 1975-1979- Studia na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach- Wydział Ekonomiczny w Radomiu, magister ekonomii
 • 1971-1975- Liceum im. Mikołaja Kopernika w Ostrowii Mazowieckiej
 • 1963 -1971- Szkoła Podstawowa w Komorowie Starym.

Kariera zawodowa

 • V 2014 Poseł do Parlamentu Europejskiego, Grupa Europejskich Koserwatystów i Reformatorów (ECR), członek Komisji Budżetowej oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • XI 2011-V 2014 Poseł na Sejm RP, członek Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej
 • XI- 2010 - XI 2011 radny województwa mazowieckiego
 • VII-2004- 2009 Poseł do Parlamentu Europejskiego, Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów, od 13/12/2005 Grupa Unii na Rzecz Europy Narodów , Członek Komisji Budżetowej, Komisja Gospodarcza i Monetarna-zastępstwo, Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Bułgaria,
 • III.2004-I.2005- Wiceprezes Naczelnego Komitetu Wykonawczego PSL,
 • 2002-2004- Przewodniczący Klubu Parlamentarnego PSL Sejmu RP,
 • 2003- Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego PSL Województwa Mazowieckiego,
 • IX 2001- VII 2004- Poseł na Sejm RP, przewodniczący Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu RP,
 • XI 1998- XII 2001- Marszałek Województwa Mazowieckiego, radny województwa mazowieckiego,
 • 1997- Minister, członek Rady Ministrów, prezes Rządowego Centrum Studiów Strategicznych
 • 1994- 1996- Wojewoda Radomski,
 • 1990-1994- prezes PPHU Teks SA. i dyrektor PPHU Bakumar SA.
 • 1979 - obecnie- Wyższa Szkoła Inżynierska w Radomiu, (obecnie Politechnika Radomska)- wykłady z zakresu finansów, finansów publicznych, finansów przedsiębiorstw.

Aktywności

 • Dokończenie przerwanej w latach 70-tych budowy szpitala w Radomiu- Józefowie
 • Zainicjowanie budowy obwodnicy białobrzeskiej
 • Utworzenie Radomskiej Giełdy Rolnej
 • Wsparcie budowy nowych obiektów Politechniki Radomskiej (wydziału ekonomicznego, nowej auli oraz sali sportowo-widowiskowej)
 • Budowa zbiornika retencyjno- rekreacyjnego w Domaniowie- gmina Przytyk
 • Budowa i modernizacja wielu kilometrów dróg wojewódzkich finansowanych w 50 % przez Wojewodę i w 50% przez Samorząd, które w sposób znaczący ulepszyły stan infrastruktury drogowej
 • Wspieranie inwestycji oświatowych (szkoły oraz sale gimnastyczne na terenie byłego województwa radomskiego)
 • Wprowadzenie II nitki drogi krajowej Grójec - Radom do planu realizacji inwestycji drogowych

Życiorys wersja skrócona

Urodzony 19 września 1956 roku w Komorowie woj. mazowieckie. Doktor nauk ekonomicznych. Absolwent Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach Wydział Ekonomiczny w Radomiu oraz Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie - obecnie Szkoły Głównej Handlowej - na Wydziale Finansów. Od roku 1979 do chwili obecnej jest wykładowcą akademickim Uniwersytetu Technologiczno Humanistycznego (wcześniej Politechniki Radomskiej oraz Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Radomiu). Prowadzi wykłady z zakresu finansów, finansów publicznych, finansów przedsiębiorstw. Pełnił funkcję Wojewody Radomskiego, Ministra, członka Rady Ministrów, Prezesa Rządowego Centrum Studiów Strategicznych, Marszałka Województwa Mazowieckiego. W czerwcu 2004 roku uzyskał mandat Deputowanego w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Zasiadał w Komisji Budżetowej oraz Komisji Gospodarczej i Monetarnej. Poseł na Sejm IV kadencji (pełnił funkcję przewodniczącego Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu RP). Był Posłem VII kadencji Sejmu (pracował w Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej). W maju 2014 roku uzyskał mandat Deputowanego w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Pracuje w Komisji Budżetowej oraz komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wróć do strony głównej >> Kontakt >> Czytaj o mojej działalności na stronie Parlamentu Europejskiego >>