Zbigniew Kuźmiuk

Godny zaufania człowiek w Parlamencie Europejskim

Debata dotycząca finansów UE do roku 2025 - Strasburg, Parlament Europejski

2017-07-04

Debata dotycząca finansów UE do roku 2025 Panie Przewodniczący, Panie Komisarzu, Zabierając głos w imieniu delegacji polskiej we frakcji ECR, w debacie dotyczącej finansów UE do roku 2025, chcę bardzo mocno podkreślić, że sugerowane przez KE cięcia wydatków...
czytaj dalej >>

Głos w debacie poświęconej marnotrawieniu żywności - Parlament Europejski, Strasburg

2017-05-15

Zabierając głos w debacie w sprawie ograniczenia marnotrawienia i zwiększania bezpieczeństwa żywności, chcę podkreślić, że postulat ograniczenia tego zjawiska o 50% do 2030 roku zawarty w sprawozdaniu, zasługuje na poparcie zwłaszcza, że obecnie to marnotrawienie dotyczy około 88 mln ton żywności rocznie,...
czytaj dalej >>

Debata na temat Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS)

2017-06-14

Debata na temat EFIS W debacie dotyczącej wdrażania Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) po 1,5 roku jego funkcjonowania, należy podkreślić, że szacowana kwota uruchomionych inwestycji wynosi ok.160 mld euro, czyli ponad 50% całkowitej kwoty inwestycji, jaka...
czytaj dalej >>

Odpowiedż Komisji na pytanie w sprawie działań Komisji Europejskiej w celu rozwiązania kryzysu na rynku mleka w Polsce

2016-06-09

Posłowie Zbigniew Kuźmiuk, Janusz Wojciechowski, Stanisław Ożóg oraz Jadwiga Wiśniewska skierowali 7 kwietnia 2016 do Komisji Europejskiej pytanie następującej treści w sprawie działań Komisji Europejskiej w celu rozwiązania kryzysu na rynku mleka w Polsce : Do naszych biur poselskich...
czytaj dalej >>

Pytanie w sprawie działań Komisji Europejskiej w celu rozwiązania kryzysu na rynku mleka w Polsce

2016-04-07

Interpelacje7 kwietnia 2016 r. E-002844-16 Pytanie wymagające odpowiedzi pisemnej do Komisji art.130 RegulaminuStanisław Ożóg (ECR) , Zbigniew Kuźmiuk (ECR) , Janusz Wojciechowski (ECR) , Jadwiga Wiśniewska (ECR)Przedmiot: Pytanie wsprawie działań Komisji...
czytaj dalej >>

Pytanie w sprawie działań Komisji Europejskiej w celu rozwiązania kryzysu na rynku mleka w Polsce

2016-04-07

Interpelacje 7 kwietnia 2016 r. E-002844-16 Pytanie wymagające odpowiedzi pisemnejdo Komisji art.130 Regulaminu Stanisław Ożóg (ECR) , Zbigniew Kuźmiuk (ECR) , Janusz Wojciechowski (ECR) , Jadwiga Wiśniewska (ECR) Przedmiot:...
czytaj dalej >>

Odpowiedź Komisji na pytanie w sprawie debaty odbytej w Komisji Europejskiej w dniu 13 stycznia 2016 r. dotyczącej sytuacji w Polsce

2016-04-27

27 kwietnia 2016 r. E-000300/16 Wspólna odpowiedź udzielona przez pierwszego Wiceprzewodniczącego Fransa Timmermansa wimieniu KomisjiPytania pisemne: E-000465/16 , E-000615/16 , E-000292/16 , E-000408/16 , E-000300/16 Dnia 19stycznia...
czytaj dalej >>

Pytanie do Komisji w sprawie debaty odbytej w Komisji Europejskiej w dniu 13 stycznia 2016 r. dotyczącej sytuacji w Polsce

2016-01-15

Interpelacje 15 stycznia 2016 r. E-000300-16 Pytanie wymagające odpowiedzi pisemnejdo Komisji art.130 Regulaminu Janusz Wojciechowski (ECR) , Stanisław Ożóg (ECR) , Zbigniew Kuźmiuk (ECR) , Jadwiga Wiśniewska (ECR) Przedmiot:...
czytaj dalej >>

Wystąpienie w debacie na temat kryzysu w europejskim sektorze rolnym, Strasburg 12.04.2016

2016-04-13

Zabierając głos w tej debacie, chcę zwrócić uwagę Pana Komisarza na utrzymującą się od wielu miesięcy bardzo trudną sytuację na rynkach mleka i wieprzowiny w moim kraju-Polsce.Producenci mleka ponieśli ogromne straty spowodowane rosyjskim embargiem, katastrofalną suszą w 2015 roku, ponadto...
czytaj dalej >>

Wystąpienie w debacie na temat raportu rocznego EBC, Strasburg 1.02.2016

2016-02-02

Zabierając głos w debacie nad raportem rocznym EBC za 2014 rok przygotowanym przez PE, chciałbym przypomnieć deklarację prezesa Mario Draghi z 2012 roku, który powiedział, "że EBC zrobi wszystko co będzie się dało, żeby utrzymać i obronić Euro". I rzeczywiście od tamtego czasu EBC prowadzi politykę...
czytaj dalej >>