Zbigniew Kuźmiuk

Godny zaufania człowiek w Parlamencie Europejskim

Odpowiedż Komisji na pytanie w sprawie działań Komisji Europejskiej w celu rozwiązania kryzysu na rynku mleka w Polsce

2016-06-09

Posłowie Zbigniew Kuźmiuk, Janusz Wojciechowski, Stanisław Ożóg oraz Jadwiga Wiśniewska skierowali 7 kwietnia 2016 do Komisji Europejskiej pytanie następującej treści w sprawie działań Komisji Europejskiej w celu rozwiązania kryzysu na rynku mleka w Polsce : Do naszych biur poselskich...
czytaj dalej >>

Pytanie w sprawie działań Komisji Europejskiej w celu rozwiązania kryzysu na rynku mleka w Polsce

2016-04-07

Interpelacje7 kwietnia 2016 r. E-002844-16 Pytanie wymagające odpowiedzi pisemnej do Komisji art.130 RegulaminuStanisław Ożóg (ECR) , Zbigniew Kuźmiuk (ECR) , Janusz Wojciechowski (ECR) , Jadwiga Wiśniewska (ECR)Przedmiot: Pytanie wsprawie działań Komisji...
czytaj dalej >>

Pytanie w sprawie działań Komisji Europejskiej w celu rozwiązania kryzysu na rynku mleka w Polsce

2016-04-07

Interpelacje 7 kwietnia 2016 r. E-002844-16 Pytanie wymagające odpowiedzi pisemnejdo Komisji art.130 Regulaminu Stanisław Ożóg (ECR) , Zbigniew Kuźmiuk (ECR) , Janusz Wojciechowski (ECR) , Jadwiga Wiśniewska (ECR) Przedmiot:...
czytaj dalej >>

Odpowiedź Komisji na pytanie w sprawie debaty odbytej w Komisji Europejskiej w dniu 13 stycznia 2016 r. dotyczącej sytuacji w Polsce

2016-04-27

27 kwietnia 2016 r. E-000300/16 Wspólna odpowiedź udzielona przez pierwszego Wiceprzewodniczącego Fransa Timmermansa wimieniu KomisjiPytania pisemne: E-000465/16 , E-000615/16 , E-000292/16 , E-000408/16 , E-000300/16 Dnia 19stycznia...
czytaj dalej >>

Pytanie do Komisji w sprawie debaty odbytej w Komisji Europejskiej w dniu 13 stycznia 2016 r. dotyczącej sytuacji w Polsce

2016-01-15

Interpelacje 15 stycznia 2016 r. E-000300-16 Pytanie wymagające odpowiedzi pisemnejdo Komisji art.130 Regulaminu Janusz Wojciechowski (ECR) , Stanisław Ożóg (ECR) , Zbigniew Kuźmiuk (ECR) , Jadwiga Wiśniewska (ECR) Przedmiot:...
czytaj dalej >>

Wystąpienie w debacie na temat kryzysu w europejskim sektorze rolnym, Strasburg 12.04.2016

2016-04-13

Zabierając głos w tej debacie, chcę zwrócić uwagę Pana Komisarza na utrzymującą się od wielu miesięcy bardzo trudną sytuację na rynkach mleka i wieprzowiny w moim kraju-Polsce.Producenci mleka ponieśli ogromne straty spowodowane rosyjskim embargiem, katastrofalną suszą w 2015 roku, ponadto...
czytaj dalej >>

Wystąpienie w debacie na temat raportu rocznego EBC, Strasburg 1.02.2016

2016-02-02

Zabierając głos w debacie nad raportem rocznym EBC za 2014 rok przygotowanym przez PE, chciałbym przypomnieć deklarację prezesa Mario Draghi z 2012 roku, który powiedział, "że EBC zrobi wszystko co będzie się dało, żeby utrzymać i obronić Euro". I rzeczywiście od tamtego czasu EBC prowadzi politykę...
czytaj dalej >>

Zapytanie w sprawie działań RFN w związku z wydarzeniami w Kolonii i innych miastach

2016-01-12

Wraz z posłami Stanisławem Ożogiem oraz Jadwigą Wiśniewską wystosowałem pytanie do Komisji Europejskiej w sprawie działań RFN w związku z wydarzeniami w Kolonii i innych miastach.Poniżej przedstawiam treść zapytania Opinia publiczna w Europie jest poruszona informacjami o masowych napaściach seksualnych...
czytaj dalej >>

Mój głos w debacie poświęconej Unii Gospodarczej i Walutowej

2015-12-15

1. Zabierając głos w debacie poświęconej Unii Gospodarczej i Walutowej jako przedstawiciel kraju spoza strefy euro, chciałbym wyrazić wątpliwość czy w czasie poważnych problemów jakie przeżywają gospodarki kilku krajów należących do tej strefy, da się przeprowadzić ambitne zamierzenia zawarte...
czytaj dalej >>

Oświadczenie ws. przekazywania organizacjom charytatywnym niesprzedanej żywności nadającej się do spożycia oraz oswiadczenie pisemne w sprawie w sprawie inwestowania w dzieci

2015-12-04

Europeseł Zbigniew Kuźmiuk podpisał oświadczenie pisemne w sprawie przekazywania organizacjom charytatywnym niesprzedanej żywności nadającej się do spożycia oraz oświadczenie pisemne w sprawie inwestowania w dzieci. Poniżej treść oświadczeń:OŚWIADCZENIE PISEMNE0042/2015Oświadczenie pisemne na mocy...
czytaj dalej >>