Zbigniew Kuźmiuk

Godny zaufania człowiek w Parlamencie Europejskim

Komisja Europejska - dobre perspektywy dla polskiej gospodarki

1. Wczoraj Komisja Europejska opublikowała raport dotyczący sytuacji gospodarczej w poszczególnych krajach członkowskich, z którego wynika, że Polska znajduje się w unijnej czołówce pod tym względem. Komisja stwierdza wzrost gospodarczy w Polsce jest silny, sektor finansowy stabilny i nie ma w krótkim okresie ryzyka dla stabilności fiskalnej i dalej gospodarka rozwija się solidnie, popyt krajowy, zwłaszcza konsumpcja prywatna, były dominującym motorem wzrostu w ostatnich latach, co było szczególnie widoczne w 2016 i 2017 roku. Komisja zauważyła także, że inwestycje rosły zbyt wolno, ale tylko do połowy 2017 roku, w II połowie znacząco jednak przyśpieszyły i dodała, że silna konsumpcja prywatna, została wsparta przez prężny rynek pracy, zwiększone transfery fiskalne i rekordowo wysoki poziom zaufania konsumentów. W rezultacie w 2017 wzrost gospodarczy w Polsce wyniósł 4,6% PKB, w 2018 roku jak przewiduje KE, PKB wzrośnie o 4,2%, a w roku 2019 o 3,6 % i będą to jedne z najwyższych wskaźników w UE.

2. Przypomnijmy, że w połowie lutego Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał wstępne szacunki wzrostu PKB w IV kwartale 2017 roku, z których wynika, że wzrost ten wyniósł aż 5,1% w porównaniu do IV kwartału 2016 roku. Wprawdzie GUS nie podał, który z czynników od strony popytowej miał największy wkład w taki wysoki poziom wzrostu, ale można się domyślać, że do konsumpcji dołączyły także inwestycje. Tak wysoki poziom wzrostu PKB w IV kwartale 2017 roku, dobrze rokuje pod tym względem na cały rok 2018 i oznacza, że wzrost gospodarczy będzie znacznie wyższy niż ten przyjęty w założeniach budżetowych na ten rok, wynoszący 3,8%.

3. Przypomnijmy także, że GUS pod koniec stycznia tego roku, podał wstępny szacunek wzrostu PKB za rok 2017 i okazało się, że wyniósł on aż 4,6%, podczas gdy w projekcie budżetu na rok poprzedni zakładano, iż będzie to tylko 3,6%. Na tak wysoki wzrost gospodarczy w całym 2017 roku jak się okazuje, zapracowały wszystkie 3 silniki odpowiadające za wzrost PKB od strony popytowej; konsumpcja, inwestycje, ale także dobre wyniki handlu zagranicznego. I tak tym najważniejszym silnikiem wzrostu PKB była konsumpcja, spożycie gospodarstw domowych wzrosło w porównaniu do roku ubiegłego o 4,8%, a jego wkład we wzrost PKB wyniósł 2,8 punktu procentowego, a całego spożycia ogółem 3,3 punktu procentowego. Dźwignęły się także inwestycje, których wzrost w całym roku 2017 wyniósł 5,4%, po załamaniu się w 2016 roku (wtedy inwestycje spadły o 7,9%), a ich wkład we wzrost PKB wyniósł 1 punkt procentowy (razem ze stanem zapasów wkład tzw. akumulacji brutto we wzrost PKB wyniósł 1,2 punktu procentowego). Wreszcie także wyniki handlu zagranicznego minimalnie pozytywnie wpłynęły na wzrost PKB (wkład we wzrost PKB w wysokości 0,1 punktu procentowego), co oznacza jednak, że w roku 2017 tempo przyrostu importu było wyższe od tempa przyrostu eksportu, głównie ze względu na rosnące w kraju konsumpcję i inwestycje. Rok 2017, a w szczególności jego IV kwartał, stworzyły, więc dobre podstawy do wysokiego wzrostu gospodarczego w roku 2018, co teraz potwierdza także komisja Europejska pisząc o dobrych perspektywach dla polskiej gospodarki i wskaźnikach wzrostu PKB należących do najwyższych w UE.

Wróć do strony głównej >> Wróć do archiwum bloga >>