Zbigniew Kuźmiuk

Godny zaufania człowiek w Parlamencie Europejskim

Polska utrzymuje 2 miejsce wśród krajów UE o najniższym poziomie bezrobocia

1. W tych dniach Eurostat opublikował komunikat, że stopa bezrobocia w Polsce na koniec września 2018 roku, według tzw. metody BAEL (opartej na aktywności ekonomicznej ludzi w wieku zdolności do pracy), wyniosła tylko 3,4%. Polska znalazła się na drugim miejscu (razem z Niemcami) wśród krajów o najniższym poziomie bezrobocia w UE (w liczbach bezwzględnych wyniosło ono poniżej 600 tysięcy osób i było o ponad 200 tysięcy niższe niż na koniec września 2017 roku). Najniższe bezrobocie na koniec września 2018 roku Eurostat odnotował w Czechach -2,3%, na drugim miejscu Polska i Niemcy, bezrobocie na poziomie 3,4%, na 4 miejscu znalazła się Holandia -3,7%, a na 5 miejscu Węgry-3,8%, na 6 miejscu Malta z bezrobociem wynoszącym także 3,8% i na 7 miejscu, W. Brytania z bezrobociem w wysokości 4%. Najwyższy z kolei poziom bezrobocia odnotowano tradycyjnie w Grecji, która już 9 rok wychodzi z kryzysu w wysokości 19,0 % i mającej ciągle poważne problemy gospodarcze i polityczne Hiszpanii -14,9 %, na trzecim miejscu od końca uplasowały się Włochy z bezrobociem na poziomie 10,1%, a na czwartym Francja -9,3%. Tak, więc poza Niemcami, trzy unijne kolejne kraje o największych gospodarkach (Francja, Włochy i Hiszpania) mają najwyższy poziom bezrobocia w całej Unii Europejskiej, co pokazuje, że kraje Południa strefy euro, tak naprawdę z kryzysu jeszcze nie wyszły (choć odnotowują nieduży wzrost PKB).

2. Przeciętna stopa bezrobocia we wszystkich 28 krajach UE na koniec września tego roku wyniosła 6,7%, natomiast z kolei średnia stopa w 19 krajach strefy euro była wyraźnie wyższa i wyniosła aż 8,0%, choć była na najniższym poziomie od czasu kryzysu w 2008. Bezrobocie w krajach strefy euro było więc aż o 1,3 punktu procentowego wyższe niż średnio w całej Unii i nie ulega wątpliwości, że to głównie kraje posługujące się własnymi walutami obniżają średni poziom bezrobocia w całej UE. Okazuje się, że w 9 krajach spoza strefy euro bezrobocie było bardzo niskie: Czechy-2,3%, Polska -3,4%, Węgry-3,8%, W. Brytania- 4,0%, później Rumunia- 4,1%,Dania-4,8%, Bułgaria-5,3%, Szwecja - 6,5%, a więc nie tylko niższe niż średnio w krajach UE, ale wyraźnie niższe niż średnio w krajach strefy euro i tylko jeden kraj Chorwacja odbiegał w górę, stopa bezrobocia wyniosła tam 8,2%.

3. Jak podał ostatnio również Główny Urząd Statystyczny (GUS), który prezentuje wysokość bezrobocia, jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całej ludności cywilnej aktywnej zawodowo na koniec września 2018 roku, wskaźnik bezrobocia wyniósł 5,8 % (tyle samo ile wynosił w sierpniu) i był to najniższy poziom tego wskaźnika od roku 1991, czyli od początku przemian w Polsce. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych na koniec września tego roku wyniosła niecałe 960 tysięcy i przy tym tempie spadku bezrobocia, zmniejsza się ono w ostatnich miesiącach średnio o około 10-20 tysięcy miesięcznie. Bezrobocie zmniejszyło się w sierpniu i we wrześniu we wszystkich województwach i głównej mierze jego spadek jest spowodowany sezonowym wzrostem zapotrzebowania na pracę w takich branżach jak rolnictwo, budownictwo czy turystyka.

4. Wszystkie te bardzo pozytywne tendencje na rynku pracy, wyróżniające Polskę także w Unii Europejskiej (pierwsza trójka krajów UE o najniższym poziomie bezrobocia), mają miejsce już po blisko trzech latach rządzenia Zjednoczonej Prawicy i są zapowiedzią kontynuowania tych tendencji także w latach następnych. Szybki i trwały wzrost gospodarczy zdecydowanie przekraczający 4% PKB (w I kwartale 2018 roku wynoszący aż 5,2% PKB, w drugim kwartale 5,1% PKB), tworzący coraz więcej miejsc pracy, powoduje silne zapotrzebowanie na wykwalifikowaną siłę roboczą, co pozytywnie wpływa na rynek pracy i zmniejszyło stopę bezrobocia na koniec września 2018 roku do najniższego poziomu w historii (i to zarówno według Eurostatu jak i GUS).

Wróć do strony głównej >> Wróć do archiwum bloga >>