Zbigniew Kuźmiuk

Godny zaufania człowiek w Parlamencie Europejskim

Po 10 miesiącach 6,5 mld zł nadwyżki budżetowej

1. Wczoraj ministerstwo finansów opublikowało komunikat dotyczący realizacji budżetu państwa za 10 miesięcy 2018 roku (styczeń - październik), z którego wynika, że ciągle mamy nadwyżkę tym razem w wysokości 6,5 mld zł. W okresie styczeń - październik tego roku zrealizowano 309,4 mld zł planowanych dochodów tj. 87 % i 302,9 mld zł tj. 76,3 % planowanych wydatków, co oznacza, że w budżecie mamy nadwyżkę w wysokości 6,5 mld zł (przypomnijmy, że całoroczny deficyt został zaplanowany w 2018 roku w wysokości 41,5 mld zł). Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że od stycznia do października odnotowano wzrost dochodów z 5 głównych podatków (VAT, PIT, CIT, podatek akcyzowy i od gier oraz podatek od instytucji finansowych) w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

2. W okresie 10 miesięcy tego roku dochody budżetu państwa były wyższe o 14,4 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego, przy czym dochody podatkowe były wyższe o aż ponad 20,3 mld zł (o ok. 7,7 %). Po 10 miesiącach widać wzrost wpływów z podatku VAT w stosunku do roku ubiegłego, choć dochody z tego tytułu w 2017 roku były bardzo wyśrubowane (wzrosły one o 5,4 %, tj. o ok. 7,3 mld zł). Z kolei dochody z podatku PIT były wyższe o 13,7 % w ujęciu rok do roku (tj. o ok. 5,8 mld zł), z podatku CIT były wyższe także o 16,5 % r/r (tj. ok.4,1 mld zł), z podatku akcyzowego i od gier były wyższe o 5,2% r/r (tj. o ok. 3 mld zł), a z podatku od niektórych instytucji finansowych były wyższe o 3,7 % w ujęciu r/r.

3. Jak podkreśla ministerstwo finansów w komunikacie; wyższe niż w roku poprzednim, wpływy z PIT wynikają z dobrej sytuacji na rynku pracy, a także z wyższych wpłat podatkowych osób prowadzących działalność gospodarczą. Natomiast wyższe po 10 miesiącach aż o 16,5% (o ponad 4,1 mld zł) wpływy z CIT świadczą o tym, że coraz lepiej działa klauzula zabraniająca unikania opodatkowania, a przedsiębiorcy nie chcą ryzykować kontroli skarbowych. Z kolei wykonanie dochodów niepodatkowych po 10 miesiącach 2018 roku wyniosło ok. 24,0 mld zł i było niższe o 6,1 mld zł (20,2%) w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego, ponieważ nie było w roku 2018 wpłaty z zysku NBP, a taka wpłata w wysokości 8,7 mld zł wystąpiła w czerwcu 2017 roku. Wszystko to spowodowało, że dochody podatkowe i niepodatkowe po pierwszych 10 miesiącach 2018 roku, są wyraźnie wyższe w porównaniu do tego samego okresu roku ubiegłego, mimo tego, że ówczesne dochody stanowiły wysoką bazę do takiego porównania.

4. Z kolei wykonanie wydatków po 10 miesiącach 2018 jak już wspomniałem wyniosło 302,9 mld zł tj.76,3 % planu i było o blisko 10,6 mld zł wyższe niż w tym samym okresie roku ubiegłego (wtedy wyniosło 292,3 mld zł), procentowo było podobne do obecnego wykonania ( wtedy wynosiło 76%). Wprawdzie jak podał wcześniej resort finansów w okresie styczeń- październik przekazano o ponad 8 mld zł mniejszą niż planowano dotację z budżetu dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, co zostało spowodowane dobrą sytuacją na rynku pracy i lepszymi niż planowano wpływami składek do FUS, ale w innych częściach budżetu nastąpiło przyśpieszenie wydatkowania środków. Mimo wyraźnie wyższych wydatków niż w roku ubiegłym (o 10,6 mld zł), dochody budżetowe są na tyle wyższe, że po 10 miesiącach tego roku, mamy nadwyżkę budżetową w wysokości 6,5 mld zł, co zapowiada na koniec roku dużo niższy deficyt budżetowy niż planowano (wg. ministerstwa finansów może on być nawet niższy niż 20 mld zł). Co więcej w całym okresie transformacji nigdy do tej pory, na dwa miesiące przed zakończeniem roku, budżet państwa nie wykazywał nadwyżki, mimo tego, że w całym roku zaplanowano deficyt.

Wróć do strony głównej >> Wróć do archiwum bloga >>