Zbigniew Kuźmiuk

Godny zaufania człowiek w Parlamencie Europejskim

Raport Polska wieś 2018 i już PSL wie, dlaczego przegrał z PiS na wsi i wśród rolników

1. W ostatnią środę w Parlamencie Europejskim odbyła się prezentacja raportu pod tytułem Polska wieś 2018 przygotowanego przez Fundację na Rzecz Rozwoju polskiego Rolnictwa (FDPA). Tego rodzaju raporty przygotowywane są cyklicznie, co 2 lata od roku 2000, ten był, więc dziesiąty i pokazują przemiany zachodzące na polskiej wsi i w rolnictwie i ich konsekwencje dla produkcji rolnej, ale i przemian społecznych w tym środowisku. Raporty są opracowywane przez zespoły naukowców, ten obecny firmowali prof. Jerzy Wilkin z wydziału nauk ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego i dr Iwona Nurzyńska z Polskiej Akademii Nauk.

2. W raporcie opisane przemiany demograficzne na wsi, jej potencjał ekonomiczny i jego przemiany po członkostwie w Unii Europejskiej w tym skutki uczestnictwa we Wspólnej Polityce Rolnej UE, a także sytuacja dochodowa mieszkańców wsi i rolników w porównaniu do sytuacji dochodowej ludności miejskiej. Bardzo interesujący jest rozdział 7 raportu poświęcony Politycznej mapie polskiej wsi przygotowany przez profesora Uniwersytetu Warszawskiego dr hab. Jerzego Bartkowskiego. Profesor zaczyna go od stosunku mieszkańców wsi i rolników do rządu (na podstawie badań CBOS) i pokazuje ogromną pozytywną zmianę porównując oceny rządu premier Kopacz i premier Szydło, a także premiera Morawieckiego (ostatnie badanie z lutego 2018). I tak w przypadku ekipy premier Kopacz wśród mieszkańców wsi miała ona 28% zwolenników, 32% przeciwników, 35% obojętnych i 5% trudno powiedzieć, wśród rolników odpowiednio (29%, 37%, 34% i 7%), to rządy premier Szydło i premiera Morawieckiego średnio wśród mieszkańców wsi około 45-50% zwolenników, zaledwie 10-15% przeciwników 30-35% obojętnych i 5-10% trudno powiedzieć, a wśród rolników te wyniki są jeszcze lepsze nawet 65% zwolenników, zaledwie 10% przeciwników, 20% obojętnych i 5% trudno powiedzieć. Bardzo podobnie wyglądają oceny działalności rządów od czasu objęcia przez nie władzy premier Kopacz i premierów Szydło i Morawieckiego, ten pierwszy przez mieszkańców wsi był oceniany dobrze przez 32%, źle przez 42% i trudno powiedzieć 24%, a wśród rolników odpowiednio 29%, 49% i 23%, z kolei rząd premier Szydło wśród mieszkańców wsi odpowiednio (68%, 21%11%), rolników odpowiednio (66%, 18%, 17%), a rząd Mateusza Morawieckiego wśród mieszkańców wsi odpowiednio(50%, 12%, 38%) i wśród rolników (64%, 9%, 26%)

3. Jak pisze profesor Bartkowski na sukces PiS na wsi silnie wpłynął jego program wyborczy, który nie tylko odpowiadał na społeczne potrzeby i oczekiwania, ale i je legitymizował demonstrując możliwości ich realizacji. I dodaje PiS realizuje oczekiwania społeczne po długim okresie rządów, które wiele z nich odrzucały z powodów ekonomicznych. I podaje pochodzące z badań poparcie na wsi i wśród rolników dla sztandarowych programów PiS takich jak: program 500 plus odpowiednio (86%, 88%), obniżenie wieku emerytalnego odpowiednio (86% 94%), reforma edukacji odpowiednio (61%, 60%), ograniczenie kadencji w samorządzie odpowiednio (54%,69%). Profesor podkreśla także, że ważnym aspektem poparcia dla PiS na wsi i wśród rolników jest także wymiar kulturowy i polityczny. Pisze tak Aktualny rząd odwołuje się do wartości narodowych, próbuje reaktywować patriotyzm ekonomiczny, wysoko akcentuje wartość ziemi-warsztatu pracy rolnika- i wagę jej utrzymania w polskich rękach, przywołuje tradycje patriotyczne, akcentuje dumę narodową i walczy o dobre imię Polski na świecie. Po analizie 7 rozdziału raportu Polska wieś 2018 politycy PSL powinni już wiedzieć, dlaczego przegrali z kretesem z Prawem i Sprawiedliwością wybory parlamentarne i niedawne wybory samorządowe zarówno na wsi jak i wśród rolników.

Wróć do strony głównej >> Wróć do archiwum bloga >>