Zbigniew Kuźmiuk

Godny zaufania człowiek w Parlamencie Europejskim

Wartość giełdowych spółek SP w ciągu ostatnich 3 lat urosła aż o 75 mld zł

1. W połowie grudnia poprzedniego roku portal Money.pl opublikował analizę, z której wynika, że przez 3 lata rządów Prawa i Sprawiedliwości, kapitalizacja 15 spółek Skarbu Państwa obecnych na GPW w Warszawie, wzrosła ze 183 mld zł w listopadzie 2015 roku do 258 mld zł, a więc blisko o 75 mld zł (aż o 40%). Jeżeli weźmiemy pod uwagę sytuację na giełdach światowych i europejskich, a ta szczególnie w ostatnich miesiącach nie jest przecież najlepsza, co rzutuje także na to, co dzieje się na GPW w Warszawie, to tak duży wzrost kapitalizacji spółek Skarbu Państwa w ciągu ostatnich 3 lata, zasługuje na szczególne podkreślenie. Inwestorzy giełdowi w swych decyzjach, nie kierują się przecież sentymentami ani poglądami politycznymi, a ich inwestycje w akcje spółek giełdowych, zależą od ich kondycji, osiąganych wyników ekonomicznych, wysokości wypłacanych dywidend i perspektyw w tym zakresie.

2. Liderem w rankingu wzrostu kapitalizacji w ostatnich 3 latach jest Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW), wartość jej akcji w tym okresie wzrosła o blisko 500%, a kapitalizacja spółki zwiększyła się z 1,4 mld zł do 8,3 mld zł (wzrost wartości spółki o 6,9 mld zł). To rezultat dobrze przeprowadzonej głębokiej restrukturyzacji tej spółki i udzielenia wsparcia finansowego przez rząd na początku tego procesu, ale także korzystnego kształtowania się cen węgla na giełdach światowych.

3. Kolejne miejsca w tym rankingu zajmują dwa koncerny paliwowe Lotos S.A. i Orlen S.A., wartość akcji tego pierwszego wzrosła o ponad 200%, a kapitalizacja o 10,5 mld zł z 5,1 mld zł w listopadzie do 15,6 mld zł obecnie, wartość akcji tego drugiego wzrosła tylko o 80%, ale kapitalizacja aż o20,7 mld zł, z 25,9 mld zł do 46,6 mld zł, a więc do blisko 13 mld USD. Obydwa koncerny znacznie zwiększyły sprzedaż, a także dokonały redukcji kosztów, co poważnie zwiększyło ich zyski, co więcej perspektywy w tym zakresie są więcej niż dobre, stąd rosnące zainteresowanie inwestorów. Ta sytuacja w dużej mierze została spowodowana głębokimi zmianami w prawie, z dniem 1 sierpnia 2016 roku wszedł w życie tzw. pakiet paliwowy, czyli zmiany w ustawach podatkowych o VAT i akcyzie, a także zmiany w ustawie prawo energetyczne, wszystko to bardzo mocno uderzyło w interesy mafii paliwowej, które za rządów PO-PSL miały wręcz złote życie. Z kolei od połowy kwietnia 2017 roku wszedł w życie tzw. pakiet przewozowy, nakładający na przewoźników obowiązek cyfrowej rejestracji przewozu paliw płynnych, co także poważnie ograniczyło ich przemyt. Przyrastają i to znacznie także inne spółki surowcowe takie jak KGHM i PGNiG, wartość akcji tej pierwszej wzrosła o 48% czyli o 5,8 mld zł, kapitalizacja spółki wzrosła z 12, 2 mld zł w listopadzie 2015 do 18 mld zł obecnie (ta właśnie spółka miała ogromne problemy podczas rządów PO-PSL jej wartość spadła aż o 16 mld zł), z kolei wartość akcji tej drugiej wzrosła o 38%, czyli o 10,8 mld zł, a kapitalizacja spółki z 28,4 mld zł do 39,2 mld zł.

4. O ile poprawa sytuacji spółek surowcowych to w dużej mierze wynik uszczelnienia prawa i korzystnych cen na surowce, to znaczący wzrost wartości akcji spółek Skarbu Państwa z sektora finansowego jest związany z dobrą koniunkturą w gospodarce i dobrym zarządzaniem tymi podmiotami. Wartość akcji banku PKO BP S.A. wzrosła aż o 59% czyli o ponad 19 mld zł, a kapitalizacja całej spółki wzrosła z 32,3 mld zł w listopadzie 2015 roku do 51,3 mld zł w grudniu poprzedniego roku, co więcej to najbardziej wartościowa spółka SP na GPW w Warszawie jej wartość zbliża się do 15 mld USD. Z kolei wartość akcji PZU S.A. wzrosła o 47%, czyli o blisko 12 mld zł, a kapitalizacja całej spółki z 25,2 mld zł w listopadzie 2015 roku do 37,2 mld zł obecnie, a więc blisko 10 mld USD.

5. Trochę gorzej mają się 4 koncerny energetyczne, ale jest to związane z jednej strony z ich udziałem w restrukturyzacji górnictwa węglowego, po części także ze wzrostem kosztów wytwarzanie energii ze względu na europejską politykę klimatyczną. Obronną ręką z tych problemów wyszedł koncern Enea, wartość jego akcji nie uległa zmianie, a kapitalizacja spółki wynosi obecnie 4,9 mld zł, ale już akcje PGE straciły 8% kapitalizacja zmniejszyła się o 1,9 mld zł (obecna wartość spółki 21,6 mld zł), akcje Tauronu straciły 10%, kapitalizacja zmniejszyła się o 0,45 mld zł (obecna giełdowa wartość spółki 4 mld zł), a akcje Energii straciły 11%, kapitalizacja zmniejszyła się o 0,5 mld zł (obecna wartość spółki 4 mld zł). Poważne problemy wynikające głównie z nietrafionych inwestycji realizowanych przez zarządy powoływane jeszcze przez rząd PO-PSL, ma ciągle grupa Azoty, wartość jej akcji zmniejszyła się o 68%, a kapitalizacja zmniejszyła się o 7 mld zł (obecna wartość spółki 3,3 mld zł).

6. Portal Money.pl dokonał także porównania wartości spółek Skarbu Państwa po 3 latach rządów Prawa i Sprawiedliwości z latami 2012-2015 czyli okresem 3 ostatnich lat rządów koalicji PO-PSL. To porównanie wypada bardzo źle dla obecnej opozycji, w tym czasie bowiem wartość akcji 15 spółek Skarbu Państwa obecnych na GPW w Warszawie, nie tylko nie wzrosła, ale spadła o ponad 13 mld zł. I tak wygląda porównanie zarządzania spółkami SP obecnymi na GPW w Warszawie przez tzw. misiewiczów jak określa obecne ich zarządy totalna opozycja (przyrost kapitalizacji o aż 75 mld zł) z zarządzaniem przez fachowców z PO-PSL (spadek kapitalizacji o 13 mld zł).

Wróć do strony głównej >> Wróć do archiwum bloga >>