Nabór wniosków do Tarczy Finansowej 2.0 już od 15 stycznia

  1. Po tym jak Komisja Europejska zatwierdziła pod koniec grudnia poprzedniego roku założenia Tarczy Finansowej 2.0 i wynikającą z niej pomoc publiczną dla przedsiębiorstw i pracowników, od 15 stycznia Polski Fundusz Rozwoju (PFR) rozpocznie nabór wniosków od firm z 38 branż najbardziej dotkniętych skutkami drugiej fali pandemii kornawirusa.

Podobnie jak w przypadku Tarczy Finansowej 1.0 wnioski o pomoc finansową będą mogły być składane za pośrednictwem systemów bankowości elektronicznej, aż do końca lutego tego roku.

Do złożenia wniosków będą uprawnione mikro, małe i średnie firmy ze wspomnianych 38 branż (między innymi handel, hotelarstwo, działalność gastronomiczna, działalność turystyczna, wystawowa, kulturalna, sportowa), które odnotowały spadek obrotów przynajmniej o 30% w okresie kwiecień- grudzień lub tylko w IV kwartale 2020 roku w porównaniu z analogicznym okresem roku 2019.

 

  1. Dla mikrofirm, a więc przedsiębiorstw zatrudniających od 1 do 9 pracowników i mających obroty lub sumę bilansową poniżej 2 mln euro i wykazujących jak już wspomniałem spadek obrotów o przynajmniej 30% w okresie kwiecień-grudzień lub za okres październik-grudzień 2020 w stosunku do analogicznych okresów roku 2019, przewiduje się maksymalną kwotę subwencji do 324 tys. zł.

Przy czym gdy przygody spadły od 30 do 60% przewiduje się wsparcie 18 tys zł na zatrudnionego, w przypadku kiedy ten spadek przychodów był wyższy niż 60% wtedy kwota dotacji na zatrudnionego rośnie do 36 tysięcy.

Jeżeli zatrudnienie w firmie zostanie utrzymane do końca 2021 roku, to wtedy istnieje możliwość umorzenia przyznanej subwencji w 100%.

 

  1. Z kolei w przypadku firm małych i średnich, a więc zatrudniających od 10 do 249 pracowników i mających obroty do 50 mln euro lub sumę bilansową poniżej 43 mln euro i wykazujących spadek obrotów o minimum 30% w okresie od kwietnia do grudnia albo od października do grudnia 2020 roku w stosunku do analogicznych okresów 2019 roku, przewiduje się maksymalną kwotę subwencji do 3,5 mln zł.

W przypadku tych firm przyznana subwencja jest wypłacana w kwocie 70% straty brutto (przed podatkiem) przedsiębiorstwa za miesiące od listopada 2020 roku do marca 2021 roku, przy czym kwota przyznanej subwencji nie może przekroczyć kwoty 72 tys. zł na pracownika.

W przypadku tych przedsiębiorstw przyznana subwencja może zostać umorzona w 100% pod warunkiem jednak, że firma utrzyma poziom dotychczasowego zatrudnienia przez cały rok 2021.

 

  1. Przypomnijmy także, że od początku sierpnia PFR przyjmuje wnioski o pomoc w ramach Tarczy finansowej od dużych firm, w związku z tym, że zgoda Komisji Europejskiej w tej sprawie została wydana dopiero pod koniec czerwca.

Chodzi o przedsiębiorstwa, które zatrudniają powyżej 249 pracowników, ich obrót przekracza 50 mln euro rocznie, a suma bilansowa kwotę 43 mln euro, przy czym z tej formy pomocy wyłączone są banki i deweloperzy.

Dla tej kategorii przedsiębiorstw jest zarezerwowane 25 mld zł, a do tej pory złożone przez nie zapotrzebowanie wynosi 14 mld zł, było ono związane ze skutkami dla tych firm pierwszej fali pandemii koronawirusa.

Duże przedsiębiorstwa, które do tej pory skorzystały ze wsparcia finansowego będą mogły wydłużyć okres liczenia strat z obecnie obowiązującego od marca do sierpnia 2020 na trwający rok od marca 2020 do marca 2021 i jeżeli spełnią warunki spadku obrotów przynajmniej o 30%, także będą mogły skorzystać ze wsparcia finansowego.

Jak widać po wsparciu do tej pory polskich przedsiębiorstw kwotą ponad 170 mld zł zarówno z 6 już Tarcz rządowych i Tarczy finansowej, rozpoczyna się kolejna transza wsparcia firm, które ucierpiały w wyniku 2 fali koronawirusa, kwotą w wysokości przynajmniej 25 mld zł w ramach Tarczy Finansowej 2.0.