Prezes Adam Glapiński - NBP przewiduje ponad 5% wzrost PKB w Polsce przez 3 lata z rzędu

1. Na konferencji prasowej po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej (RPP), prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) - Adam Glapiński poinformował, że bank przewiduje ponad 5% wzrost PKB w Polsce przez 3 lata z rzędu, a więc w latach 2021-2023.

Jak podkreślił prof. Glapiński na tej konferencji prasowej „to byłby zupełnie nadzwyczajny okres dla polskiej gospodarki, w ostatnich latach nigdy takie okresu nie przeżyliśmy”.

Prezes NBP wskazał, że taka dynamika PKB w Polsce pozwoliłaby nadrabiać dystans do najbardziej rozwiniętych krajów Europy Zachodniej, a także powodować bardziej wyraźnie niż do tej pory poprawę poziomu życia naszych obywateli.

2. Potwierdzają to także największe światowe agencje ratingowe, pod koniec czerwca jedna z nich - S&P, podniosła prognozy wzrostu PKB dla Polski na rok 2021 z dotychczasowych 3,4 % do 4,5% i na rok 2022 z 4,4% do 5,4%.

Ta znacząca korekta prognozy wzrostu PKB dla Polski o ponad 1 punkt procentowy, została ogłoszona po prezentacji „Polskiego Ładu” i zobowiązaniu premiera Morawieckiego, że 10 ważnych projektów z niego pochodzących, rząd zamierza przygotować w ciągu najbliższych 100 dni.

Dotyczy to miedzy innymi zmiany w podatku PIT, korzystne dla co najmniej 18 mln podatników; emerytura bez podatku; wzrost nakładów na ochronę zdrowia do 7% PKB; zniesienie limitów do specjalistów; mieszkanie bez wkładu własnego; dom bez formalności; rodzinny kapitał opiekuńczy; program Inwestycji Strategicznych Polski Ład; wyższe dopłaty do paliwa rolniczego i ułatwienia w sprzedaży bezpośredniej przez rolników; małe Centra Nauki Kopernik w Polsce.

Chodzi o przygotowanie nowelizacji obowiązujących ustaw regulujących tę problematykę albo też przygotowanie zupełnie nowych regulacji ustawowych i ich uchwalenie w takich terminach, aby mogły one wejść w życie już w II połowie tego roku, najpóźniej 1 stycznia 2022 roku.

3. Także weryfikację w górę swoich wcześniejszych prognoz zaprezentował na początku czerwca polski bank Pekao S.A, według którego PKB w naszym kraju w II kwartale tego roku wzrośnie aż o 11% w ujęciu rok do roku, a w całym 2021 roku wzrośnie o 5,5%.

Z kolei zdaniem analityków tego banku po uwzględnieniu oddziaływania na gospodarkę i sferę społeczną, propozycji rządu Zjednoczonej Prawicy zawartych w Polskim Ładzie, wzrost PKB w 2022 roku, wyniesie przynajmniej 5,6%.

W sytuacji kiedy wzrost PKB w ciągu najbliższych 2 lat będzie wyraźnie wyższy, niż wcześniej prognozowano, także relacja deficytu sektora finansów publicznych do PKB w 2021 roku, będzie na zdecydowanie niższym poziomie i wyniesie 4,4%.

4. Także Komisja Europejska na początku lipca podniosła prognozę wzrostu PKB w Polsce z wcześniejszej wynoszącej 4% w 2021 roku aż do 4,8% , natomiast w 2022 roku ma on wynieść 5,2%.

Należy przy tym zwrócić uwagę, że poziom recesji (spadku PKB) w 2020 roku w Polsce był najniższy w całej UE (tylko -2,7%), co oznacza, że ze względu na tzw. efekt bazy, osiągnięcie aż 4,8% wzrostu PKB, będzie nie lada sukcesem.

Kraje, w których spadki PKB w 2020 roku były dwucyfrowe jak w Hiszpanii, czy wyniosły 8-9% jak we Francji i we Włoszech, właśnie ze względu na efekt bazy, będą miały w 2021 roku prawdopodobnie  wyższy poziom wzrostu PKB niż w Polsce.

Optymistyczne prognozy KE dotyczą także kształtowania się bezrobocia w Polsce w latach 2021-2022, ma ono wynieść odpowiednio 3,5% i 3,3%, co oznacza, że przez najbliższe 2 lata będziemy liderem w UE wśród krajów o najniższym poziomie bezrobocia.

O ile prognozy wszystkich wymienionych wyżej instytucji finansowych są dwuletnie, to prognoza NBP obejmuje także rok 2023 i według niej także w tym trzecim roku, wzrost PKB w Polsce, będzie wynosił także powyżej 5%.