Zbigniew Kuźmiuk

Godny zaufania człowiek w Parlamencie Europejskim

Mój głos w debacie poświęconej Unii Gospodarczej i Walutowej

1. Zabierając głos w debacie poświęconej Unii Gospodarczej i Walutowej jako przedstawiciel kraju spoza strefy euro, chciałbym wyrazić wątpliwość czy w czasie poważnych problemów jakie przeżywają gospodarki kilku krajów należących do tej strefy, da się przeprowadzić ambitne zamierzenia zawarte w tzw. sprawozdaniu pięciu przewodniczących (Rady, KE, PE, Eurogrupy i EBC). Chciałbym przy tej okazji zwrócić uwagę, że kr aje UE posługujące się własnymi narodowymi walutami od kilku lat odnotowują zarówno wyższy poziom wzrostu gospodarczego i w konsekwencji także niższe wskaźniki bezrobocia niż większość krajów posługujących się walutą euro. Wystarczy, że kraje te przestrzegają dwóch głównych kryteriów fiskalnych z Maastricht, tzn. deficyt sektora finansów publicznych nie przekracza poziomu 3% PKB, a dług publiczny 60% PKB, co oznacza stabilność ich finansów publicznych, a w konsekwencji stabilny wzrost gospodarczy i zmniejszające się bezrobocie. Nie mam oczywiście nic przeciwko zacieśnianiu współpracy krajów strefy euro w postaci tworzenia kolejnych Unii: finansowej, fiskalnej wreszcie politycznej ale moim zdaniem wszystkie one nie rozwiążą głównych problemów z jakimi zmaga się coraz więcej krajów należących do tej strefy. Strasburg, Parlament Europejski 1

5.1

2.15 r. Unia Europejska (2015) źródło - Parlament Europejski https://www.youtube.com/watch?v=orf4OprMMRA

Wróć do strony głównej >> Wróć do archiwum aktywności >>