Zbigniew Kuźmiuk

Godny zaufania człowiek w Parlamencie Europejskim

Zapytanie w sprawie działań RFN w związku z wydarzeniami w Kolonii i innych miastach

Wraz z posłami Stanisławem Ożogiem oraz Jadwigą Wiśniewską wystosowałem pytanie do Komisji Europejskiej w sprawie działań RFN w związku z wydarzeniami w Kolonii i innych miastach. Poniżej przedstawiam treść zapytania Opinia publiczna w Europie jest poruszona informacjami o masowych napaściach seksualnych na kobiety, do których doszło w noc sylwestrową w Kolonii i innych miastach Republiki Federalnej Niemiec. Ofiarami tych bardzo brutalnych, zbiorowych napaści padły setki kobiet. Niepokojąca w tej sprawie jest bezradność i nieskuteczność policji niemieckiej wobec zorganizowanych grup napastników. Podobnie niepokojąca jest faktyczna cenzura wobec wiadomości o zajściach w Kolonii, co wskazuje na zagrożenie wolności słowa w Niemczech. Pytamy czy Komisja Europejska zamierza podjąć jakiekolwiek działania wobec Niemiec, w celu poprawy bezpieczeństwa w tym kraju, poszanowania godności i praw kobiet, a także wolności mediów do informowania o ważnych wydarzeniach publicznych? 

Wróć do strony głównej >> Wróć do archiwum aktywności >>