Zbigniew Kuźmiuk

Godny zaufania człowiek w Parlamencie Europejskim

Wystąpienie w debacie na temat raportu rocznego EBC, Strasburg 1.02.2016

Zabierając głos w debacie nad raportem rocznym EBC za 2014 rok przygotowanym przez PE, chciałbym przypomnieć deklarację prezesa Mario Draghi z 2012 roku, który powiedział, "że EBC zrobi wszystko co będzie się dało, żeby utrzymać i obronić Euro". I rzeczywiście od tamtego czasu EBC prowadzi politykę bardzo niskich stóp procentowych (ostatnio nawet ujemnych), a także przez 2 lata od marca 2015 roku do marca 2017 roku skup obligacji rządowych na wtórnym rynku po około 60 mld euro miesięcznie, a więc na kwotę blisko 1,5 bln euro. Udało się wprawdzie dzięki temu utrzymać ceny długu nawet najbardziej zadłużonych krajów strefy euro na względnie niskim poziomie, ale ciągle niska jest dynamika akcji kredytowej dla przedsiębiorstw, za to wyraźnie rośnie ryzyko powstawania kolejnych baniek spekulacyjnych. Ciągle niższy niż przed kryzysem jest poziom inwestycji zarówno prywatnych jak i publicznych i nawet uruchomienie od września 2015 Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych (tzw. planu Junckera) na 315 mld euro, nie zapewni przełomu w tym zakresie. W konsekwencji okazuje się, że kraje UE posługujące się własnymi narodowymi walutami od kilku lat odnotowują zarówno wyższy poziom wzrostu gospodarczego, a także niższe wskaźniki bezrobocia niż większość krajów należących do strefy euro.

Wróć do strony głównej >> Wróć do archiwum aktywności >>