Zbigniew Kuźmiuk

Godny zaufania człowiek w Parlamencie Europejskim

Wystąpienie w debacie na temat kryzysu w europejskim sektorze rolnym, Strasburg 12.04.2016

Zabierając głos w tej debacie, chcę zwrócić uwagę Pana Komisarza na utrzymującą się od wielu miesięcy bardzo trudną sytuację na rynkach mleka i wieprzowiny w moim kraju-Polsce. Producenci mleka ponieśli ogromne straty spowodowane rosyjskim embargiem, katastrofalną suszą w 2015 roku, ponadto duża część gospodarstw jest obciążona wysokimi karami z tytułu przekroczenia kwot mlecznych. Producenci wieprzowiny są dotknięci od wielu miesięcy niskim poziomem cen skupu, będącym skutkiem rosyjskiego embarga, ale przede wszystkim afrykańskiego pomoru świń (ASF), występującego wprawdzie na terenie kilku gmin północno -wschodniej Polski i to tylko wśród dzików, a jednak wpływającego negatywnie na ceny skupu w całym kraju. Polski minister rolnictwa na posiedzeniu Rady ds. rolnictwa 14 marca tego roku przedstawił miedzy innymi następujące propozycje: - ponowne wprowadzenie tymczasowego ukierunkowanego wsparcia dla producentów mleka i wieprzowiny, -podniesienie cen interwencyjnych dla masła i mleka w proszku, - uruchomienie subsydiów eksportowych do wieprzowiny, - zwiększenie pomocy de minimis dla jednego gospodarstwa oraz zwiększenie ogólnych limitów dla państw członkowskich, - rozważenie użycia środków z budżetu ogólnego (lub tzw. rezerwy kryzysowej) jako źródła finansowania tych i innych działań KE mających na celu poprawę sytuacji na rynkach rolnych. Chciałbym zapytać, które z nich Pan Komisarz wykorzysta proponując środki łagodzące kryzys w europejskim sektorze rolnym? Strasburg, Parlament Europejski 1

2.0

4.2016 r. Unia Europejska (2015) źródło - Parlament Europejski https://www.youtube.com/watch?v=7TQ-JuQXFUE&feature=youtu.be

Wróć do strony głównej >> Wróć do archiwum aktywności >>