Zbigniew Kuźmiuk

Godny zaufania człowiek w Parlamencie Europejskim

Pytanie w sprawie działań Komisji Europejskiej w celu rozwiązania kryzysu na rynku mleka w Polsce

Interpelacje 7 kwietnia 2016 r. E-002844-16 Pytanie wymagające odpowiedzi pisemnej do Komisji art.130 Regulaminu Stanisław Ożóg (ECR) , Zbigniew Kuźmiuk (ECR) , Janusz Wojciechowski (ECR) , Jadwiga Wiśniewska (ECR) Przedmiot: Pytanie wsprawie działań Komisji Europejskiej wcelu rozwiązania kryzysu na rynku mleka wPolsce Do naszych biur poselskich licznie zwracają się producenci mleka zprośbą opomoc wzwiązku zdramatyczną sytuacją na tym rynku. WPolsce rynek mleka cierpi zpowodu rosyjskiego embarga na produkty mleczne, ceny mleka spadają, rolnicy są dotkliwie karani za przekraczanie kwot mlecznych. Dotychczasowa polityka UE nie zdaje egzaminu. Konieczne jest podjęcie konkretnych działań wspierających rolników zdotkniętego kryzysem sektora mlecznego. Brak stanowczych iskutecznych działań spowoduje bankructwo wielu gospodarstw modernizowanych często przy wykorzystaniu środków unijnych. W związku zpowyższym zwracamy się znastępującymi pytaniami: 1. Czy Komisja dostrzega potrzebę zmiany dotychczasowej polityki na rynku mleka ijakie inicjatywy podejmie, aby pomóc rolnikom?

2. Czy Komisja rozważa przeznaczenie dodatkowych środków finansowych dla dotkniętych kryzysem producentów zsektora mlecznego?

3. Czy Komisja dopuszcza możliwość zwolnienia producentów mleka zkar za jego nadprodukcję lub ich odroczenie? źrórdło: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2016-002844+0+DOC+XML+V0//PL&language=pl

Wróć do strony głównej >> Wróć do archiwum aktywności >>