Zbigniew Kuźmiuk

Godny zaufania człowiek w Parlamencie Europejskim

Debata na temat Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS)

Debata na temat EFIS W debacie dotyczącej wdrażania Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) po 1,5 roku jego funkcjonowania, należy podkreślić, że szacowana kwota uruchomionych inwestycji wynosi ok.160 mld euro, czyli ponad 50% całkowitej kwoty inwestycji, jaka ma być uruchomiona do końca 2018, a więc realizowanie inwestycji jest proporcjonalne do upływu czasu. Niestety bardzo nierównomierny terytorialnie jest rozkład inwestycji finansowanych w ramach EFIS, do końca 2016 roku, aż 90% środków było skierowanych do krajów starej 15- stki, a zaledwie 10% środków, przypadło na 13 nowych krajów członkowskich. Na przykład w obszarze infrastruktury i innowacji trzy kraje W. Brytania, Włochy, Hiszpania, były wręcz monopolistami w korzystaniu ze środków EFIS (otrzymały ich aż 63,4%), a w obszarze MŚP z kolei Włochy, Francja, Niemcy otrzymały aż 36,1% środków. Zdając sobie sprawę, że zamożniejsze państwa członkowskie, mają większą łatwość w sięganiu po środki z funduszy działających na zasadach rynkowych - takich jak EFIS, chcę podkreślić, że w kolejnych latach te proporcje korzystania z EFIS, muszą się zdecydowanie przesunąć na rzecz 13- stu nowych krajów członkowskich. 1

4.0

6.2017 r. - Parlament Europejski, Strasburg, Zbigniew Kuźmiuk

Wróć do strony głównej >> Wróć do archiwum aktywności >>