Zbigniew Kuźmiuk

Godny zaufania człowiek w Parlamencie Europejskim

Głos w debacie poświęconej marnotrawieniu żywności - Parlament Europejski, Strasburg

Zabierając głos w debacie w sprawie ograniczenia marnotrawienia i zwiększania bezpieczeństwa żywności, chcę podkreślić, że postulat ograniczenia tego zjawiska o 50% do 2030 roku zawarty w sprawozdaniu, zasługuje na poparcie zwłaszcza, że obecnie to marnotrawienie dotyczy około 88 mln ton żywności rocznie, wartej 143 mld euro. W tej sytuacji na szczególne zainteresowanie zasługuje proponowana przez sprawozdawczynię zmiana dyrektywy podatku VAT, która jednoznacznie zezwalałaby krajom członkowskim na zwolnienie darów żywnościowych z opodatkowania tym podatkiem, a także możliwość finansowania ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym, kosztów zbiórki, transportu, magazynowania i dystrybucji darów żywnościowych. W związku z tym, że przynajmniej 53% marnotrawionej żywności dotyczy gospodarstw domowych, niezwykle istotna jest także pomoc konsumentom w zrozumieniu różnicy między datą najlepiej spożyć przed, po której upływie żywność nadaje się do spożycia, a terminem przydatności do spożycia, który wskazuje na ostateczną datę wykorzystania danego produktu. Ponadto w związku z tym, że w krajach Europy Zachodniej marnotrawstwo żywności jest przynajmniej 5-krotnie większe niż w krajach Europy Środkowo-Wschodniej (np. w Belgii jest to 345 kg na mieszkańca, a w Rumunii tylko 76 kg na mieszkańca), to główny nacisk dotyczący przeciwdziałania marnotrawieniu żywności powinien dotyczyć przede wszystkim krajów wysoko rozwiniętych. Zapraszam do obejrzenia wystąpienia na stronie:https://www.youtube.com/watch?v=452fGMoWkio&feature=youtu.be

Wróć do strony głównej >> Wróć do archiwum aktywności >>