Zbigniew Kuźmiuk

Godny zaufania człowiek w Parlamencie Europejskim

Debata dotycząca finansów UE do roku 2025 - Strasburg, Parlament Europejski

Debata dotycząca finansów UE do roku 2025 Panie Przewodniczący, Panie Komisarzu, Zabierając głos w imieniu delegacji polskiej we frakcji ECR, w debacie dotyczącej finansów UE do roku 2025, chcę bardzo mocno podkreślić, że sugerowane przez KE cięcia wydatków budżetowych, w związku z Brexitem i w konsekwencji brakiem od 70-100 mld euro w unijnym budżecie po roku 2020, są nie do przyjęcia dla większości krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Cięcia te dotyczyłyby bowiem dwóch najważniejszych unijnych polityk: polityki spójności i wspólnej polityki rolnej, a to właśnie te polityki są najważniejszymi instrumentami wyrównywania poziomu rozwoju pomiędzy starymi i nowymi krajami członkowskimi. Co więcej tego rodzaju ograniczenia wydatków z budżetu UE, są złamaniem zasady, że bardziej rozwinięte kraje UE wpłacają do unijnego budżetu określone środki finansowe w zamian za nieograniczony dostęp do rynków ok. 150 mln konsumentów krajów Europy Środkowo - Wschodniej i mimo, że z tego tytułu osiągają kolosalne zyski, teraz będą próbowały zmniejszać obciążenia z tego tytułu. Z kolei propozycje cięć środków na WPR w sytuacji gdy już w obecnej perspektywie finansowej zostały one zmniejszone aż 11% (o 48 mld euro), przy nałożeniu na unijne rolnictwo dodatkowych zadań w zakresie ochrony środowiska, klimatu, krajobrazu i zapewnienia bioróżnorodności, wydają się wręcz próbą sabotowania ich realizacji.

4.0

7.2017 r. - Parlament Europejski, Strasburg, Zbigniew Kuźmiuk

Wróć do strony głównej >> Wróć do archiwum aktywności >>