Zbigniew Kuźmiuk

Godny zaufania człowiek w Parlamencie Europejskim

Debata na temat wpływu propagandy rosyjskiej na państwa członkowskie UE

Zabierając głos w debacie poświęconej wpływowi rosyjskiej propagandy na sytuację w krajach członkowskich UE, chcę podkreślić jako reprezentant Polski, kraju sąsiadującego z Rosją, że odczuwamy ten wpływ w sferze mediów, internetu, a także cyberprzestrzeni, a jego nasilenie nastąpiło po inwazji rosyjskiej armii na Ukrainę i zajęciu dwóch jej regionów Ługańskiego i Donieckiego. W tej sytuacji przyjęcie przez PE w listopadzie 2016 raportu przygotowanego przez polską europoseł Annę Fotygę poświęconego wrogiej propagandzie między innymi właśnie Rosji i wdrażanie jego konkluzji w życie, należy ocenić bardzo wysoko. Szczególnie należy docenić powołanie StratComu, unijnej instytucji zajmującej badaniem technik dywersji, przeciwdziałaniem dezinformacji i prowadzeniem akcji edukacyjnych, wydaje się jednak, że powinna ona być wyłączona z unijnej służby działań zagranicznych i być niezależną agencją UE, ponieważ zajmuje się ona zapewnianiem bezpieczeństwa wewnętrznego krajom UE, a nie polityką zagraniczną. Z uznaniem także należy przyjąć przeznaczenie do roku 2020 kwoty miliona euro na walkę z dezinformacją realizowaną przez Rosję, przy czym należy pamiętać, że ten kraj wydaje na swoją propagandową telewizję Russia Today, nadającą w kilku zachodnich językach, około 1 mld euro rocznie, a więc 1000 razy więcej. Parlament Europejski, Strasburg https://www.youtube.com/watch?v=pn291bIJtwQ&feature=share

Wróć do strony głównej >> Wróć do archiwum aktywności >>