Zbigniew Kuźmiuk

Godny zaufania człowiek w Parlamencie Europejskim

Konferencja prasowa, Polska ziemia tylko dla prawdziwych rolników, 1.02.2013r

Już za trzy lata, 1 maja 2016 roku kończy się ochronny okres na zakup polskiej ziemi rolnej. Oznacza to, że każdy obywatel jakiegokolwiek państwa Unii Europejskiej będzie mógł na równi z obywatelami Polski kupić ziemię rolną w Polsce. – Ta sytuacja zagraża polskiej racji stanu z tego tytułu, że polska ziemia może stać się przedmiotem spekulacyjnego wykupu – mówił Janusz Wojciechowski, poseł do PE na dzisiejszej konferencji prasowej. W związku z tym, europoseł PiS/EKR w porozumieniu z KP PiS przygotował projekt ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, która została uchwalona przez Sejm w 2003 roku. Główne zmiany, jakie proponuje PiS to m.in. określenie rolnika indywidualnego jako jedynego nabywcy ziemi rolnej w Polsce. – Nie będzie możliwości zakupu ziemi przez różnego rodzaju spółki, bo to jest droga do obchodzenia przepisów, które sprzyjają ochronie gospodarstw rodzinnych – poinformował Wojciechowski. Dodał również, że w świetle projektowanej ustawy nie może być tworzenia gospodarstw większych niż 300 ha, czyli tych gospodarstw, które w myśl tej ustawy są gospodarstwami rodzinnymi. Kolejną kwestią, jaką poruszył eurodeputowany to wprowadzenie zasady oceny rolnika poprzez kryterium dochodowe. – Otóż za rolnika indywidualnego, osobiście pracującego w gospodarstwie, będzie mógł być uznany ten, kto co najmniej jedną czwartą część swoich dochodów uzyskuje z pracy w gospodarstwie rolnym – zaznaczył. Jednak nie będzie to dotyczyło mniejszych gospodarstw, czyli tych do 20 ha. Ostatnim głównym rozwiązaniem prawnym, jaki proponuje PiS to kontrola tego, co dzieje się po nabyciu gospodarstwa. Jak powiedział Wojciechowski, z nabyciem nieruchomości rolnych, w myśl naszego projektu, będzie się liczył obowiązek osobistego prowadzenia tego gospodarstwa przez co najmniej 10 lat od daty zakupu. Jeśli ten obowiązek nie będzie realizowany, Agencja Nieruchomości Skarbu Państwa będzie mogła wdrożyć procedurę zmierzającą do unieważnienia transakcji zakupu i przejęcia za zapłatą równowartości pieniężnej tej ziemi do zasobów Agencji. Według posła do PE, efektem tych zmian istotne będzie skuteczne przeciwdziałanie transakcjom nabywania ziemi na tzw. słupy, czyli to, co tak bardzo niepokoi rolników, co jest przedmiotem ich protestów . W związku z tym, transakcja zakupu ziemi na podstawionego nabywcę nie będzie miała sensu, gdyż nie można będzie od takiego nabywcy jej uzyskać. Czyli ci mocodawcy – jak wyjaśnił Wojciechowski – którzy w gruncie rzeczy są spekulantami ziemią a nie prawdziwymi rolnikami nie będą mogli tej ziemi kupić. Europoseł zwrócił uwagę również na dość złożoną materię prawną w tej kwestii. Otóż z jednej strony istnieje Traktat Akcesyjny, który blokuje możliwość zmian w zakresie obrotu ziemią po podpisaniu jego przez Polskę, ale z drugiej strony jest artykuł 345 tegoż Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, na mocy którego każdy kraj członkowski ma prawo suwerennego kształtowania zasad prawa własności. - Z tego przepisu będziemy wywodzić prawo Polski do uregulowania zasad nabywania ziemi rolnej w taki sposób, żeby ziemia trafiała w ręce prawdziwych rolników. Mówimy o prawdziwych rolnikach, czyli takich, którzy chcą na ziemi pracować i produkować tam żywność – wyjaśnił. Dodał na koniec, że rozwiązania, które zostały zaproponowane są zgodne z Konstytucją i zgodne z prawem europejskim. Poseł PiS Zbigniew Kuźmiuk wyraził nadzieję, że ponad podziałami politycznymi ten projekt zostanie szybko przyjęty, i że rzeczywiście tego rodzaju transakcje ustaną. Wytłumaczył także, że zmiany, jakie proponuje KP PiS są spowodowane nastawieniem fiskalnym tego rządu i ministra finansów. – Otóż gdyby nie dyspozycje ministra finansów w stronę Agencji, żeby maksymalnie sprzedawała ziemie po cenach, które obowiązują w tej chwili na rynku, to naszym zdaniem nie byłoby tego rodzaju transakcji w województwie zachodnio-pomorskim czy w innych województwach, gdzie bardzo mocne były państwowe gospodarstwa rolne i, po których ta ziemia jest do zagospodarowania – powiedział. Kończąc konferencję prasową poseł Krzysztof Jurgiel, wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego PiS zaapelował do Marszałek Sejmu RP o niezwłoczne skierowanie ustawy do Parlamentu. – Mamy przeanalizowane podobne sytuacje w wielu krajach, ekspertyzy na ten temat. Myślę, że inne kluby tę ustawę powinny poprzeć – dodał. źródło: http://mypis.pl/aktualnosci/3938-polska-ziemia-tylko-dla-prawdziwych-rolnikow

Wróć do strony głównej >> Wróć do media >>