Parlament Europejski

W Parlamencie Europejskim jako reprezentant Polski, a w szczególności mieszkańców Mazowsza, pracuję w ramach dwóch komisji parlamentarnych.

W Komisji Budżetowej

wykorzystując moją wiedzę, wieloletnie doświadczenie oraz wykształcenie z zakresu budżetu i finansów, zabiegam o to aby środki unijne płynące do naszego kraju były jak największe, sprawiedliwie przyznawane i służyły budowie silnej Polski w silnej Europie.

W Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

skupiam się na ochronie interesów polskich rolników oraz promocji naszej wspaniałej żywności. Polska jest jednym z największych producentów rolnych w Europie, nadal jednak musimy walczyć o tak elementarne kwestie jak na przykład wyrównanie dopłat bezpośrednich w starych i nowych krajach członkowskich.

Nie będzie raportu dotyczącego praworządności w Polsce

Na komisji LIBE wygraliśmy jednym głosem głosowanie, żeby komisja nie przygotowywała sprawozdania o stanie praworządności w Polsce. Europosłowie Platformy mimo mobilizacji w frakcji EPL, to...

Czytaj więcej ...

Mój głos w debacie dotyczącej ochrony zwierząt podczas transportu 

"Panie Przewodniczący,Panie Komisarzu, Zabierając głos w debacie w sprawie raportu dotyczącego ochrony zwierząt podczas transportu w UE i poza nią, nawiązującego do wykonywania rozporządzenia Rady...

Czytaj więcej ...

Debata w PE dot. ochrony budżetu Unii w przypadku uogólnionych braków w zakresie praworządności w państwach członkowskich.

„Przy tej okazji należy przypomnieć, że w obecnie obowiązujących przepisach istnieje możliwość blokowania środków z budżetu UE w związku z nieprzestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych i mimo...

Czytaj więcej ...

Debata nad sprawozdaniem dot. rozporządzenia PE i Rady - Strasburg, Parlament Europejski

Wczoraj w Parlamencie Europejskim odbyła się debata nad sprawozdaniem dotyczącym rozporządzenia PE i Rady w sprawie ochrony budżetu UE w przypadku uogólnionych braków w zakresie praworządności....

Czytaj więcej ...