Parlament Europejski

W Parlamencie Europejskim jako reprezentant Polski, a w szczególności mieszkańców Mazowsza, pracuję w ramach dwóch komisji parlamentarnych.

W Komisji Budżetowej

wykorzystując moją wiedzę, wieloletnie doświadczenie oraz wykształcenie z zakresu budżetu i finansów, zabiegam o to aby środki unijne płynące do naszego kraju były jak największe, sprawiedliwie przyznawane i służyły budowie silnej Polski w silnej Europie.

W Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

skupiam się na ochronie interesów polskich rolników oraz promocji naszej wspaniałej żywności. Polska jest jednym z największych producentów rolnych w Europie, nadal jednak musimy walczyć o tak elementarne kwestie jak na przykład wyrównanie dopłat bezpośrednich w starych i nowych krajach członkowskich.

Zbigniew Kuźmiuk pyta KE o zwolnienie Gazpromu z odpowiedzialności za sytuację na rynku gazowym w UE

Dziś europoseł PiS Zbigniew Kuźmiuk złożył interpelację do Komisji Europejskiej dotyczącą wypowiedzi wiceprzewodniczącego KE Fransa Timmermansa, która sugeruje zwolnienie Gazpromu z...

Czytaj więcej ...

Zbigniew Kuźmiuk Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi PE 9.11.2021

Mechanizm dostosowania granicy emisji dwutlenku węgla, ambicje środowiskowe i walka ze zmianami klimatu nie powinny być realizowane ze szkodą dla bezpieczeństwa żywnościowego UE czy stabilności i...

Czytaj więcej ...

Przedstawienie przez przedstawiciela Komisji (DG AGRI) sprawozdania Komisji na temat stanu wdrożenia dyrektywy w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych w łańcuchu dostaw produktów spożywczych

Już wkrótce lepsza ochrona polskich nabywców i dostawców w łańcuchu dostaw produktów rolnych i spożywczych przed nieuczciwymi praktykami handlowymi: w listopadzie Polska implementuje Dyrektywę UE...

Czytaj więcej ...

Obchody 103. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości w Pułtusku