Zbigniew Kuźmiuk Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi PE 9.11.2021

✔Mechanizm dostosowania granicy emisji dwutlenku węgla, ambicje środowiskowe i walka ze zmianami klimatu nie powinny być realizowane ze szkodą dla bezpieczeństwa żywnościowego UE czy stabilności i opłacalności rodzimej produkcji.
✔Zbyt dużo jest niewiadomych, zbyt dużo czynników ryzyka we wdrażaniu CBAM, dlatego przynajmniej w pierwszych latach jego funkcjonowania powinien dalej istnieć wypróbowany mechanizm alternatywny, w postaci darmowych uprawnień do emisji w ramach ETS.
 
Zbigniew Kuźmiuk Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi PE 9.11.2021