Przedstawienie przez przedstawiciela Komisji (DG AGRI) sprawozdania Komisji na temat stanu wdrożenia dyrektywy w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych w łańcuchu dostaw produktów spożywczych

Już wkrótce lepsza ochrona polskich nabywców i dostawców w łańcuchu dostaw produktów rolnych i spożywczych przed nieuczciwymi praktykami handlowymi: w listopadzie Polska implementuje Dyrektywę UE 2019/633. Polska ustawa wdrożeniowa wykracza poziomem ambicji poza ramy Dyrektywy UE i rozszerza zakres ochrony o ochronę praw nabywców oraz wprowadza nową kategorię - praktyk sprzecznych z dobrymi obyczajami.