Kilkuset rolników od wielu miesięcy czeka na zapłatę za dostarczoną kukurydzę. Skupy nie zapłaciły im pieniędzy, bo przez spadek cen kukurydzy straciły płynność finansową. W związku z tym rząd już w sierpniu zapowiedział, że pomoże poszkodowanym rolnikom i wypłaci im rekompensaty. Na takie wsparcie zgodziła się właśnie Komisja Europejska, więc lada moment powinien ruszyć nabór wniosków o pomoc.
Będzie się o nią mógł ubiegać się producent rolny:
- któremu został nadany numer identyfikacyjny
- będący mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem
- który w 2022 r. uprawiał kukurydzę i otrzymał za ten rok płatności w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego z tego tytułu
- który na dzień 31 sierpnia 2023 r. nie spełniał warunków do ubiegania się o rekompensatę na podstawie przepisów o Funduszu Ochrony Rolnictwa;
- który w 2022 r. lub w 2023 r. co najmniej raz nie otrzymał zapłaty za sprzedaną kukurydzę od firmy będącej w stanie upadłości lub restrukturyzacji.
Rolnik otrzyma pomoc w wysokości 80 proc. kwoty wynikającej z niezapłaconych producentowi rolnemu faktur lub rachunków lub innych dowodów potwierdzających sprzedaż, lub dokumentów potwierdzających sprzedaż kukurydzy.
Na pomoc rząd zarezerwował 200 mln zł. Jeśli zapotrzebowanie będzie wyższe, zostanie zastosowany współczynnik korygujący.

 

źródło:  https://www.tygodnik-rolniczy.pl