Wymiana poglądów z ministrem rolnictwa Szwecji Peterem Kullgrenem na temat priorytetów szwedzkiej prezydencji Rady Unii Europejskiej w dziedzinie rolnictwa - komisja AGRI PE 31.01.2023

Panie ministrze dwie kwestie chciałbym poruszyć.
Jedna to sprawa budżetu, wprawdzie pan powiedział, że to nie są pana kompetencje jednak chciałbym o to zapytać.
I druga sprawa dot. rozporządzenia pestycydowego, ono budzi rzeczywiście emocje, dlatego panie ministrze, że ono jest skrajnie niesprawiedliwe.