Debata "Budżet UE i zasoby własne" 08.05.2023

Mimo tego, że koszty obsługi długu związanego z Next Generation EU znacząco wzrosły, to uważam, że w dalszym ciągu powinny być one finansowane w ramach unijnego budżetu, przede wszystkim mechanizmu elastyczności
W kwestii dochodów własnych, a szczególnie kategorii dochodów środowiskowych - są one bardzo obciążające, szczególnie dla państw mniej zamożnych. To jest sprzeczne z protokołem 28 do Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej i dlatego kraje członkowskie, takie jak Polska, nie mogą tego rozwiązania popierać.
 
źródło: www.europarl.europa.eu