Mój głos w debacie dotyczącej ochrony zwierząt podczas transportu 

"Panie Przewodniczący,
Panie Komisarzu, 

Zabierając głos w debacie w sprawie raportu dotyczącego ochrony zwierząt podczas transportu w UE i poza nią, nawiązującego do wykonywania rozporządzenia Rady nr 1 z 2005 roku, poświęconego tej problematyce, chce podziękować jego autorowi posłowi Jorn Dohrmann i jego współpracownikom za wykonanie doskonałej pracy.

Przy tej okazji chciałbym przypomnieć, że w grudniu 2012 roku PE przyjął rezolucję europosła Janusza Wojciechowskiego (obecnie członka ETO), wzywającą KE do egzekwowania jednakowych warunków transportu zwierząt w całej UE, co więcej wezwał KE do wprowadzenia skrócenia czasu przewozów zwierząt przeznaczonych na ubój do 8 godzin.

Niestety do tej pory postępy we wdrażaniu wspomnianego rozporządzenia Rady z 2005 roku, mającego zapobiegać niepotrzebnemu cierpieniu zwierząt podczas transportu, są niewystarczające we wszystkich państwach członkowskich.Popieram apel autora raportu do KE do dokonania przeglądu wspomnianego rozporządzenia i uszczegółowienia wymogów dotyczących transportu zwierząt, co więcej KE powinna zapewnić egzekwowanie i wdrażanie przepisów rozporządzenia w sposób zharmonizowany i jednolity  na terenie całej UE, w szczególności w odniesieniu do zdolności zwierząt do podróży.

Mam jednak zastrzeżenia do paragrafu 88 sprawozdania, w którym autor proponuje wręcz wprowadzenie zakazu transportu żywych zwierząt do krajów trzecich, w których transport ten, nie jest dostosowany do norm unijnych, moim zdaniem należy dążyć do zniwelowania tych różnic na podstawie umów dwustronnych, dlatego też delegacja polska będzie głosowała przeciwko tej restrykcji."

Źródło: Parlament Europejski