Polska zaproponuje wykluczenie Rosji z G-20 i włączenie nas do tej organizacji

1. Właśnie dzisiaj w Waszyngtonie rozpoczyna wizytę polska rządowa delegacja na czele której stoi minister rozwoju i technologii Piotr Nowak, uczestniczy w niej także prezes Polskiej Agencji Kosmicznej.
Rozmowy co oczywiste będą dotyczyły amerykańskiej pomocy dla Ukrainy, ale także współpracy w zakresie sektora kosmicznego w kontekście zwiększenia bezpieczeństwa militarnego naszego kraju, w tym także podpisane zostanie porozumienie z firmą Virgin Orbit w sprawie możliwości startów rakiet na orbitą okołoziemską z terenów Polski.
Minister Nowak będzie także rozmawiał z przedstawicielami amerykańskiej administracji o wykluczeniu Rosji z organizacji G-20 oraz Financial Stability Board (FSB) i w to miejsce włączeniu Polski do tych organizacji.
 
2. Rosja napadając na Ukrainę złamała wszelkie zasady współpracy międzynarodowej, a to jest już podstawa do wykluczenia tego kraju ze wszelkich organizacji gwarantujących stabilność gospodarczą i finansową na świecie.
Zarówno G-20 jak i Rada Stabilności Finansowej (FSB)założona w 2009 roku, mają między innymi na celu wzmacnianie systemów finansowe krajów członkowskich, ale także zwiększanie stabilności międzynarodowych rynków finansowych.
Rosja wywołując wojnę z Ukrainę i zmuszając cały cywilizowany świat do nałożenia sankcji, wprost powoduje destabilizację nie tylko własnego systemu finansowego, ale także międzynarodowych rynków finansowych, a więc ostentacyjnie łamie zasady organizacji, do których należy.
 
3. Przypomnijmy, że grupa G-20 to 19 największych gospodarek świata i Unia Europejska w kolejności alfabetycznej: Arabia Saudyjska, Argentyna, Australia, Brazylia, Chiny, Francja, Indie, Indonezja, Japonia, Kanada, Korea Południowa, Meksyk, Niemcy, Republika Południowej Afryki, Rosja, Stany Zjednoczone, Turcja, Wielka Brytania i Włochy.
Kraje tej grupy reprezentują aż 90% światowego PKB i 80% światowej wymiany handlowej, więc nie powinno ulegać wątpliwości, że decyzje, które podejmują mają przemożny wpływ na to, co się dzieje w światowej gospodarce, finansach i handlu.
 
4. Przypomnijmy także , że według  Międzynarodowego Fundusz Walutowego (MFW) na koniec 2021 roku, pod względem wielkości PKB, które osiągnęło wartość ok. 660 mld USD, Polska znalazła się na 23 miejscu na świecie.
Wśród krajów UE jesteśmy na 6. miejscu, wyprzedzają nas tylko: Niemcy, Francja, Włochy, Hiszpania i Holandia, a w całej Europie jeszcze trzy kolejne kraje: W. Brytania, Rosja i Szwajcaria, więc na Starym Kontynencie w 2021 roku zmieściliśmy się w pierwszej dziesiątce, na 9. miejscu.
Jak się wydaje już na trwałe pod względem wielkości PKB, wyprzedziliśmy kilka krajów z Europy Zachodniej takich jak: Szwecja, Belgia, Irlandia czy Austria, do których w momencie wejścia do UE, dzielił nas bardzo duży dystans.
 
5.Liderem światowych gospodarek pod względem wielkości PKB są ciągle Stany Zjednoczone (ich PKB sięga 23 bilonów USD), na drugim miejscu Chiny z PKB sięgającym 16,9 biliona USD, na trzecim miejscu Japonia z PKB 5,1 biliona USD, a na czwartym Niemcy z PKB w wysokości 4,2 biliona USD.
W pierwszej dziesiątce na świecie mieszczą się jeszcze: W. Brytania, Indie Francja, Włochy, Kanada i Korea Południowa, ich PKB mieści się w przedziale od 3,1 biliona USD do 1,8 biliona USD.
Drugą dwudziestkę tego rankingu otwiera Brazylia, następne kraje to: Australia, Rosja, Hiszpania, Meksyk, Indonezja, Iran, Holandia, Turcja, a zamyka Szwajcaria, przed Polską jest jeszcze Arabia Saudyjska i Tajwan.
 
6. Naszym atutem w staraniach jest nie tylko 23. miejsce pod względem wielkości PKB na świecie, ale także fakt, że jesteśmy największym z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, które przeszły unikalną drogę od gospodarek centralnie planowanych do gospodarek rynkowych i zapewne nasze doświadczenia w tym względzie, mogą być ważne dla wielu krajów świata, których przywódcy są często zapraszani na posiedzenia G-20.
                       
Przyjęcie strategicznego celu w postaci członkostwa Polski w G-20, ma z jednej strony oddziaływanie mobilizacyjne tak jak kiedyś wyznaczenie, jako celu uczestnictwa w NATO i UE, ale także przynosiłoby wymierne korzyści naszemu krajowi.
Członkostwo w tej grupie to między innymi podniesienie wiarygodności kraju, co ma przełożenie na osławione ratingi, a to z kolei na koszty obsługi długu publicznego, a także postrzeganie w handlu międzynarodowym i umowach dwustronnych.
Przeprowadzenie wykluczenia Rosji z tej organizacji i włącznie do niej Polski ma więc nie tylko polityczne, ale i bardzo mocne merytoryczne uzasadnienie.