Wg raportu Banku Światowego, prawie 4% wzrost PKB w Polsce, mimo wojny na Ukrainie

  1. Wczoraj ukazał się raport Banku Światowego (BŚ), pokazujący skutki wojny prowadzonej przez Rosję na Ukrainie dla gospodarek obydwu tych krajów ale także krajów regionu (Europy Środkowo-Wschodniej) i Azji Środkowej.

Szczególnie negatywny wpływ, co oczywiste będzie miała wojna na zaatakowaną przez Rosję, Ukrainę, jej gospodarka wg ekspertów BŚ w 2022 roku, ma się skurczyć o blisko połowę (o ok. 45%), choć skala tej recesji będzie zależna od intensywności, czasu i wielkości obszaru na którym będą toczone działania wojenne.

Z kolei przy dotychczasowym poziomie sankcji, gospodarka Rosji pogrąży się w recesji, a spadek PKB wyniesie około 11%, przy czym gdyby rzeczywiście kraje UE wprowadziły embargo na rosyjską ropę i gaz spadek PKB, byłby znacznie głębszy.

Także gospodarka Białorusi, objęta sankcjami w związku z udostępnieniem przez Łukaszenkę terytorium tego kraju do gromadzenia wojsk rosyjskich i sprzętu do atakowania Ukrainy ma się skurczyć w 2022 roku o ok.6,5%.

 

  1. Natomiast dla gospodarki Polski BŚ przewiduje tylko lekkie spowolnienie, gospodarka wzrośnie o blisko 4% (dokładnie o 3,9%), a prognoza wzrostu dla naszego kraju została zmniejszona o 0,8 punktu procentowego w stosunku do tej ze stycznia 2022 roku zamieszczonej w raporcie dotyczącym globalnych perspektyw gospodarczych (wtedy BŚ prognozował dla Polski wzrost PKB o 4,7%).

W prognozie tej wskazano, że Polska w której znalazło schronienie blisko 60% uchodźców z Ukrainy, może się spodziewać znacznego wzrostu popytu na usługi publiczne i zasoby mieszkaniowe, „co wywoła dodatkową presję na finanse publiczne”.

Z drugiej jednak strony można się spodziewać pozytywnych bodźców dla polskiej gospodarki, szczególnie w krótkim okresie nastąpi wyraźny wzrost popytu wewnętrznego, co będzie miało pozytywny wpływ na wzrost PKB.

Miedzy innymi dzięki temu czynnikowi, tempo wzrostu PKB w Polsce, będzie wyższe od średniej wartości wzrostu PKB prognozowanej dla wszystkich krajów Europy Środkowo- Wschodniej należących do UE.

 

  1. Ostatnia prognoza BŚ biorąca pod uwagę skutki wojny na Ukrainie, miedzy innymi dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej, tylko potwierdza, że Polska ma gospodarkę odporną na różnorodne kryzysy.

Polska gospodarka poradziła sobie również najlepiej w Europie ze skutkami kryzysu w gospodarce wywołanymi skutkami Covid19.

Przypomnijmy, że w dwuletnim ujęciu sumaryczny wzrost PKB w latach 2020-2021 wyniósł w Polsce 3,05%, podobny był w Szwecji i wyniósł 3,1%, przy czym należy podkreślić, że gospodarka tego kraju pod względem wielkości PKB jest jednak mniejsza od polskiej.

A więc uwzględniając cały okres pandemii Covid 19, to polska gospodarka poradziła sobie najlepiej w całej Unii Europejskiej i wszystkie dane makroekonomiczne za ten okres to właśnie potwierdzają.

Okazuje się także, że wiele krajów Europy Zachodniej w 2021 roku, nie odrobiło strat, które ich gospodarki poniosły w 2020 i dotyczy to także tych największych unijnych gospodarek: niemieckiej, francuskiej, włoskiej, czy hiszpańskiej (po 2 ostatnich latach ich PKB jest ciągle wyraźnie mniejsze niż przed kryzysem covidowym).

Trzeba przy tym zaznaczyć, że wszystkie kraje UE w związku z negatywnymi skutkami Covid19 dla ich gospodarek, zastosowały pakiety ratunkowe wielkiej wartości, sięgające nawet kilkunastu procent ich PKB, a mimo tego z większych europejskich gospodarek, tylko Polska i Szwecja na koniec 2021 roku, były na wyraźnym plusie jeżeli chodzi o wielkość PKB (w Polsce ten pakiet sięgnął 250 mld zł, czyli przekroczył wartość 10% PKB).