Szef doradców prezydenta Trumpa, chwali Polskę i ostrzega budowniczych Nord Stream2

 

1. Dziennik Rzeczpospolita opublikował wywiad Jędrzeja Bieleckiego z szefem doradców ekonomicznych prezydenta USA Donalda Trumpa, Kevinem Hassettem, w którym odnosi się on do relacji tego kraju zarówno z Chinami, ale także z krajami Unii Europejskiej w tym Polską.

Zresztą w tym wywiadzie, Polska jest kilkakrotnie przywoływana jako kraj, który może być przykładem dla innych i to zarówno jeżeli chodzi o zapewnienie sobie bezpieczeństwa w każdym wymiarze, ale także w sprawach gospodarczych.

Spora część wywiadu poświęcona jest relacjom USA-Chiny, co oczywiste, bo ten kraj jest głównym rywalem Stanów Zjednoczonych o prymat na świecie, a jednocześnie jak to ujął Hassett „kradną co roku od 1do 3% amerykańskiego PKB poprzez przejmowanie technologii, własności intelektualnej i cyberprzestępczość”.

 

2. Hassett mówi także o sporach pomiędzy USA i Niemcami, szczególnie jeżeli chodzi o niewywiązywanie się tego kraju z zobowiązań finansowych w ramach paktu NATO (Niemcy przeznaczają na obronę zaledwie 1,2% PKB , a powinny przynajmniej 2% PKB), ale także o stawkach celnych w handlu pomiędzy USA i UE, no i o zasilaniu Europy w rosyjski gaz za pośrednictwem Niemiec.

 

Podkreśla, że nieograniczone otwarcie amerykańskiego rynku na europejskie produkty (niskie stawki celne), było spowodowane chęcią wsparcia Europy Zachodniej w okresie ostrej rywalizacji ze Związkiem Radzieckim, ale jakiś czas temu ta rywalizacja się zakończyła i nie ma powodu, aby nierówność w stawkach celnych pomiędzy USA i UE była utrzymywana.

 

 

Odnosi się także do pogłębiającego się uzależniania Europy od dostaw nośników energetycznych (głównie gazu) z Rosji i przestrzega przed kontynuacją tego trendu, podając przykłady szantażu cenowego w sytuacji braków tego surowca.

 

 

3. Polska jako dobry przykład dla innych krajów jest przywoływany przez Hassetta kilka razy w tym przede wszystkim w wymiarze gospodarczym.

 

Mówi, że USA rozwijają się wyraźnie szybciej niż UE (w tym roku w USA PKB rośnie o 3%, a w UE tylko o 1%) i w tym kontekście przywołuje Polskę, która jest najszybciej rozwijającą dużą gospodarką w Europie (w tym roku wzrost wyniesie przynajmniej 4,2% PKB).

 

Przypomina, że w USA prezydent Trump dokonał znaczących obniżek podatków dochodowych i tym tropem idzie także Polska, która obniżyła wyraźnie podatek dochodowy od firm do najniższego poziomu w Europie, ale także obniża podatek od dochodów osobistych.

 

4. W bardzo korzystnym świetle szef doradców Trumpa przestawia Polskę jeżeli chodzi o dywersyfikację dostaw gazu do naszego kraju, podkreśla ogrom inwestycji jakich dokonał nasz kraj, aby sprowadzać gaz skroplony zarówno ze Stanów Zjednoczonych, ale także innych wielkich graczy na tym rynku.

 

W tym kontekście podaje przykład Nowej Anglii, „która w czasie ostatniej zimy padła ofiarą przestarzałych regulacji i braku wystarczającej ilości amerykańskich statków przewożących gaz skroplony, musiała kupować gaz z zagranicy pośrednio z Rosji, a jego cena wzrosła aż 3-krotnie”.

Podkreśla także, że sektor prywatny w USA dokonuje ogromnych inwestycji w wydobycie gazu łupkowego i jego skraplanie, a następnie eksport i zapowiada, że w najbliższych 10 latach będzie on o wiele większy, niż wielu się dziś spodziewa”.

 

Potwierdza, że ostatnie publiczne ostrzeżenia ambasadora USA w Niemczech kierowane do budowniczych Nord Stream 2 i zapowiadanie sankcji, są oficjalnym stanowiskiem administracji Stanów Zjednoczonych.

 

Z całego wywiadu wynika, że osiągnięcia Polski na płaszczyźnie gospodarczej, dążenie do dywersyfikacji dostaw gazu, a także wywiązywanie się z obowiązku przeznaczania 2% PKB na obronę, zrobiły na tyle dobre wrażenie na szeroko rozumianej administracji amerykańskiej, że w wielu publicznych wypowiedziach, przedstawiciele tego kraju, wskazują Polskę jak dobry przykład, na którym powinny się wzorować inne państwa europejskie.