Prawie podwojenie dochodów budżetowych w 6 lat,źródłem finansowania programów społecznych

  1. W tym tygodniu Rada Ministrów przyjęła sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok i skierowała je do Sejmu, który zapewne będzie debatował nad nim w czerwcu, aby udzielić absolutorium rządowi.

Mimo pandemii Covid 19 i jej negatywnych skutków dla gospodarki, a w konsekwencji także dla budżetu państwa, rok 2021 zakończył się deficytem wynoszącym tylko 26,4 mld zł, o blisko 35% niższym, niż zapisano w z nowelizowanej ustawie budżetowej.

Ale dobre wykonanie budżetu za 2021, zwraca także uwagę dlatego, że po 6 latach rządów Prawa i Sprawiedliwości, mamy do czynienia z blisko podwojeniem dochodów budżetowych, od momentu przejęcia władzy późną jesienią 2015 roku.

To właśnie podwojenie dochodów budżetowych jest źródłem finansowania licznych programów społecznych, ale także zdecydowanie większego finansowania wydatków zdrowotnych, obronnych czy inwestycyjnych, niż to było w czasach rządów PO-PSL.

 

  1. Zaprezentowane przez resort finansów, pozwalają na dokonanie porównań dotyczących kształtowania dochodów budżetowych i ich struktury w ciągu 6 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości w zestawieniu z takim samym okresem rządów PO-PSL.

Z danych tych wynika, że latach 2015 -2021 dochody budżetowe wzrosły aż o 206 mld zł, z 289 mld zł na koniec 2015 roku do 495 mld zł w roku 2021, podczas gdy w takim samym okresie rządów PO-PSL, wzrosły one tylko o 43 mld zł, z 236 mld zł na koniec 2007 roku do 279 na koniec 2013 roku.

Wzrost dochodów budżetowych podczas 6 letnich rządów PiS, był więc blisko 5-krotnie wyższy, niż podczas podobnego okresu rządów PO-PSL i to pomimo tego, że lata 2020-2021, to okres bezprecedensowego kryzysu w gospodarce świata i Europy (w tym także w gospodarce polskiej), wywołanego pandemią Covid19, co skutkowało trwającymi wiele tygodni lock downami wielu branż naszej gospodarki (konsekwencją tego był między innymi 2,5% spadek PKB w Polsce w 2020 roku ).

 

  1. Równie niekorzystnie dla rządów PO-PSL, wygląda porównanie głównych źródeł dochodów budżetowych, a więc wpływów z głównych podatków: VAT, PIT i CIT w latach 2007-2013 i 2015-2021 i to mimo tego, że stawki podatku PIT i CIT były obniżane w latach 2019-2021.

Otóż wpływy z podatku VAT na koniec 2015 roku wyniosły 123,1 mld zł natomiast na koniec roku 2021 wyniosły blisko 219 mld zł, co oznacza, że wzrosły aż o 96 mld zł, a więc o ponad 78%.

Natomiast w pierwszych 6 latach rządów PO-PSL dochody z VAT wzrosły zaledwie o 7 mld zł czyli niewiele ponad 6% z 96,4 mld zł na koniec 2007 roku do 113,4 mld zł na koniec 2013 roku i to mimo tego, że rząd Tuska podwyższył stawki tego podatku.

Z kolei wpływy z PIT na koniec 2015 wyniosły 45 mld zł, natomiast na koniec 2021 roku blisko 74 mld zł, co oznacza ich wzrost w tym 6-letnim okresie o blisko 64% i to mimo jak wspomniałem obniżki stawek PIT i wprowadzenia tzw. zerowego PIT dla ludzi młodych do 26 roku życia.

Natomiast w pierwszych 6 latach rządów PO-PSL dochody z PIT wzrosły zaledwie o 6 mld zł czyli zaledwie o 14% z 35,3 mld zł na koniec 2007 roku do 41,3 mld zł na koniec 2013 roku.

Wpływy z podatku CIT na koniec 2015 wyniosły zaledwie 25,8 mld zł, natomiast już na koniec 2021 roku aż 52,4 mld zł czyli w ciągu 6 lat rządów PiS wzrosły o 26,6 mld zł, a więc aż o 103,1% i to mimo kilkukrotnych obniżek stawki tego podatku, najpierw z 19% na 15%, a później nawet do 9% dla firm o określonej wielkości obrotów.

Natomiast w ciągu pierwszych 6 lat rządów PO-PSL, dochody z podatku CIT nie tylko nie wzrosły, a wręcz spadły z 24,5 mld zł w roku 2007 do 23 mld zł w roku 2013, a więc spadek ten wyniósł 1,5 mld zł (spadek o 6%).

 

  1. Wnioski z porównania zarówno tempa wzrostu całości dochodów budżetowych jak i wpływów z 3 najważniejszych podatków (VAT, PIT i CIT), w ciągu pierwszych 6 lat rządów PiS i rządów PO-PSL, są tak naprawdę jednym wielkim aktem oskarżenia dla obydwu rządów pod kierownictwem Donalda Tuska.

Pięciokrotne wyższe tempo wzrostu dochodów budżetowych, czyli o 206 mld zł dochodów więcej obecnie i tylko o 43 mld zł w czasie rządów Tuska, o 78 % wyższe wpływy z VAT teraz i zaledwie o 6% poprzednio, wzrost wpływów z PIT o 64% teraz i o 14% za rządów Tuska i najbardziej przygniatające poprzedników porównanie, wzrost o 103% wpływów z CIT teraz i spadek wpływów o ok. 6% z tego podatku, podczas rządów Tuska.

Tak naprawdę podczas debat z politykami PO-PSL, należałoby pytać tylko i wyłącznie o wyjaśnienie tych wręcz szokujących różnic, jeżeli chodzi o dochody budżetowe obecnie i podczas ich rządów, a także o to gdzie trafiała corocznie ta wielomiliardowa cześć wpływów z VAT, PIT i CIT i na co była przeznaczana, skoro nie było tych środków w budżecie państwa.

To właśnie blisko podwojenie wpływów budżetowych podczas 6 lat rządów PiS jest źródłem finansowania wielu programów społecznych (w tym programu Rodzina 500 plus, na który do tej pory przeznaczono ponad 180 mld zł), ale także znaczącego zwiększenia finansowania ochrony zdrowia do blisko 6% PKB, czy obrony narodowej do ponad 2% PKB.