Aż 54% Polaków popiera zerowy PIT dla młodych

1. Super Express przeprowadził sondaż, z którego wynika, że aż 54% Polaków popiera wprowadzenie zerowy PIT dla młodych, 23% jest przeciwnych ,a 23% badanych nie ma w tej sprawie zdania.

To duży poziom poparcia, w sytuacji kiedy rozwiązanie dotyczy tylko ludzi młodych i to do 26 roku życia, Polacy po prostu rozumieją, że to rozwiązanie zniechęci młodych ludzi do wyjazdów za granicę, co było zjawiskiem dosyć powszechnym po naszym wejściu do Unii Europejskiej.

Tylko lider Platformy Grzegorz Schetyna i jego koalicjanci z Nowoczesnej, twierdzą, że to rozwiązanie wprowadzane prze rząd Prawa i Sprawiedliwości ma charakter wyborczy i nie ma na nie pieniędzy w budżecie.

2. Przypomnijmy, że w poprzednim tygodniu Rada Ministrów  przyjęła projekt ustawy o zerowej stawce PIT dla osób do 26 roku życia zatrudnionych na podstawie umowy o pracę albo umowy zlecenia dla dochodów nie przekraczających wysokości I progu podatkowego, czyli dochodów nie wyższych niż 85 528 zł rocznie.

Jeżeli dochody podatnika będą przekraczały ten poziom, to opodatkowane one zostaną dopiero powyżej kwoty 85 528 zł według skali podatkowej obowiązującej obecnie w podatku PIT.

Według wstępnych szacunków ministerstwa finansów, zerową stawką podatkową w PIT zostanie objęte około 2 mln podatników, a koszt dla budżetu państwa wyniesie około 2,5 mld zł rocznie co oznacza, że taka kwota dodatkowo trafi do kieszeni pracujących młodych ludzi.

3. Rząd zakłada ,że projekt będzie tak procedowany w Parlamencie aby mógł wejść w życie od 1 sierpnia tego roku , co oznaczałoby ,że dochody osiągane przez młodych pracowników do 26 roku życia przez 5 ostatnich miesięcy tego roku do kwoty 35 636 zł, będą już objęte stawką zerową.

Co więcej  już w 2019 roku pracodawca nie będzie miał obowiązku pobierania comiesięcznych zaliczek na podatek dochodowy jeżeli młody pracownik złoży mu oświadczenie, ze jego dochody od sierpnia do grudnia tego roku , nie przekroczą wspomnianej kwoty 35 636 zł.

Premier Morawiecki prezentując wczoraj młodym ludziom na konferencji prasowej projekt przyjęty przez Radę Ministrów, zapowiedział, że w następnym roku, rząd będzie chciał rozszerzyć preferencje podatkowe także na młodych przedsiębiorców i pracowników miedzy innymi poprzez przynajmniej podwojenie kosztów uzyskania przychodów a także zwiększenia kwoty wolnej od podatku.

4. Przypomnijmy, że przyjęty w ostatnim tygodniu projekt ustawy o zerowej stawce PIT dla ludzi młodych do 26 roku jest jednym z elementów tzw. piątki Kaczyńskiego ogłoszonej na konwencji programowej Prawa i Sprawiedliwości pod koniec lutego tego roku.

W jej skład wchodziło: objęcie programem Rodzina 500 plus każdego dziecka, bez ograniczeń dochodowych, wypłata tzw. 13 emerytury, wprowadzenie zerowej stawki podatku PIT dla ludzi młodych, obniżenie stawki podatku dochodowego o jeden punkt procentowy z  ( z 18% do 17%) i podwojenia kosztów uzyskania przychodów dla wszystkich podatników, a także odbudowa lokalnych połączeń autobusowych w gminach i powiatach.

Skierowany już do Sejmu projekt ustawy jest już 4 elementem wspomnianej piątki Kaczyńskiego, a do zrealizowania zostało tylko obniżenie o jeden punkt procentowy stawki PIT dla wszystkich pracowników.

Projekt ustawy w tej ostatniej sprawie jest już opracowywany w ministerstwie finansów i jak można się spodziewać na jesieni tego roku znajdzie się w Sejmie, będzie skierowany do wszystkich podatników podatku PIT i będzie zawierał obniżenie stawki tego podatku o jeden punkt procentowy ale także najprawdopodobniej podwojenie kosztów uzyskania przychodów, co oznaczałoby , że w kieszeni każdego podatnika zostanie dodatkowo co najmniej 1 tys. zł w stosunku rocznym.