W wyniku obniżenia stawek PIT w kieszeniach podatników zostanie 15- 16 mld zł

1. Wczoraj w Sejmie premier Mateusz Morawiecki przedstawił projekt zmian w podatku PIT, zawierający obniżkę stawki tego podatku z 18 na 17% i więcej niż podwojenie kosztów uzyskania przychodów.

To już druga obniżka stawek tego podatku, uchwalona została bowiem przed Sejm zerowa stawka podatku PIT dla młodych zatrudnionych na umowę o pracę bądź umowę zlecenia do 26 roku życia.

Ta zmiana ma wejść w życie od  1 października tego roku, a więc będzie dotyczyła już części dochodów tegorocznych z ostatniego kwartału tego roku.

2. Przypomnijmy, że pod koniec czerwca Sejm  przyjął projekt ustawy o zerowej stawce PIT dla osób do 26 roku życia zatrudnionych na podstawie umowy o pracę albo umowy zlecenia dla dochodów nie przekraczających wysokości I progu podatkowego, czyli dochodów nie wyższych niż 85 528 zł rocznie.

Jeżeli dochody podatnika będą przekraczały ten poziom, to opodatkowane one zostaną dopiero powyżej kwoty 85 528 zł według skali podatkowej obowiązującej obecnie w podatku PIT.

Według wstępnych szacunków ministerstwa finansów, zerową stawką podatkową w PIT zostanie objęte około 2 mln podatników, a koszt dla budżetu państwa wyniesie około 2,5 mld zł rocznie co oznacza, że taka kwota dodatkowo trafi do kieszeni pracujących młodych ludzi ( wejście w życie od 1 sierpnia, oznacza, że już w tym roku w kieszeniach młodych podatników zostanie z tytułu tej ustawy około 1 mld zł).

3. Premier Morawiecki zwrócił uwagę, że obniżenie stawki podatku PIT o 1 punkt procentowy ( czyli o blisko 6%) będzie dotyczył aż 25 milionów podatników, w tym więcej niż podwojenie kwoty uzyskania przychodów będzie dotyczył 13 mln podatników.

Koszty uzyskania przychodów dla jednoetatowców, miejscowych wzrosną z 1335 zł wzrosną do 3 tys. zł, dla jednoetatowców , dojeżdżających wzrosną 1668 zł do 3,6 tys. zł , dla wieloetatowców ,miejscowych z 2 tys. zł do 4,5 tys. zł i wreszcie dla wieloetatowców, dojeżdżających wzrosną z 2,5 tys. zł do 5,4 tys. zł.

Jak podkreślił premier Morawiecki zerwy PIT dla młodych i obniżka tego podatku dla wszystkich podatników, oraz podwojenie kosztów uzyskania przychodów będzie służyć temu żeby więcej ludzi pojawiło się na rynku pracy.

4. Przy okazji premier przypomniał ,że obniżka stawki podatku PIT będzie dotyczyła  wszystkich polskich emerytów i rencistów i będzie to trzecie już wsparcie tego środowiska w 2019 roku.

 Pierwsze to wprowadzenie waloryzacji kwotowo- procentowej rent i emerytur ( o 70 zł wzrosły emerytury najniższe , a emerytury powyżej 2 tysięcy złotych zostały zwaloryzowane wskaźnikiem inflacji.

Drugie to wypłata 13- stego świadczenia emerytalnego i rentowego dla blisko 10 mln świadczeniobiorców , co oznaczało , że do kieszeni świadczeniobiorców trafiło dodatkowo około 11 mld zł.

5. Jak posumował premier Morawiecki wszystkie te posunięcia dotyczące podatku PIT: zerowa stawka PIT dla młodych do 26 roku życia, obniżka stawki PIT z 18 do 17% i podwojenie kosztów uzyskania przychodów w wymiarze rocznym będzie oznaczało pozostawienie w kieszeniach podatników kwoty 15-16 mld zł.

 Jak  podkreślił premier Morawiecki, „że to uszczuplenie dochodów podatkowych w takim ogromnym wymiarze  z punktu widzenia społecznego i gospodarczego to znakomita inwestycja”.

Mimo tego uszczuplenia dochodów z PIT w 2020 roku jak się okazuje można było przygotować projekt budżetu w którym wydatki budżetowe mają pokrycie w dochodach, a więc budżet będzie zrównoważony.