Tak jak zapowiadaliśmy w kampanii- premier Morawiecki, budujemy państwo dobrobytu

1. Wczoraj premier Mateusz Morawiecki wygłosił w Sejmie expose, którego głównym przesłaniem, tak jak zapowiadaliśmy w kampanii wyborczej, było kontynuowanie budowy polskiego państwa dobrobytu.

Premier potwierdził, że w centrum zainteresowania jego rządu tak jak do tej pory, będzie rodzina, która jest fundamentem społeczeństwa ale także „nie tylko bastionem każdego Polaka, ale bastionem całej Polski”.

Przy tej okazji premier przypomniał jak ważna dla przyszłości naszego kraju jest demografia ale także strategia wielkiego powrotu Polaków do naszego kraju i podkreślił ,że ten proces już zaczął ( w 2018 roku po raz pierwszy od wejścia Polski do UE w 2004 roku ilość Polaków przebywających czasowo poza granicami naszego kraju zmalała o 85 tysięcy osób).

Premier Morawiecki zapowiedział także, że jego rząd będzie stał na  straży tradycyjnych wartości i bardzo mocno podkreślił „że dzieci są nietykalne, kto podniesie na nie rękę, tę ideologiczną rękę, ten podnosi rękę na całą wspólnotę” i dodał „ nie będzie wojny kulturowej, nie dopuszczę do niej, a jeżeli znajdą się tacy, którzy ją wywołają, to my ją wygramy, wygra ją rodzina, bo rodzina to wartość arcypolska”.

2. W sposób szczególny w expose wybrzmiała sprawa wsparcia dla przedsiębiorców „sercem nowoczesnej gospodarki jest przedsiębiorczość”, tworzenie dla nic przewidywalnego prawa i warunków do rozwoju.

W tym kontekście  premier przypomniał ,że w konsultacjach społecznych jest projekt ustawy o tzw. małym ZUS-ie uzależnionym od dochodów osiąganych przez przedsiębiorców.

O takie mniejsze obciążenia ZUS-owskie będą mogli wystąpić przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, którzy w roku 2019 osiągali przychód nie większy niż 120 tys. rocznie (10 tys. miesięcznie) i dochód nie wyższy niż 72 tys. rocznie ( 6 tys zł miesięcznie).

Według szacunku resortu przedsiębiorczości i technologii, który jest autorem tego projektu , z tego rozwiązania może skorzystać około 300 tysięcy przedsiębiorców, a w nioski w tej sprawie do ZUS, będą mogli oni składać do końca przyszłego roku.

Na przykład przedsiębiorca, którego miesięczny przychód w 2019 roku nie przekraczał średnio 7 tys. zł ( rocznie 84 tysiące), a dochód 3 tys zł ( 36 tys zł) zapłaci składkę ZUS w wysokości 474 zł miesięcznie ( obecnie 904 zł miesięcznie), składka zdrowotna i na fundusz pracy pozostanie na dotychczasowym poziomie.

W ten sposób jak szacuje resort ,jeżeli z tego rozwiązania skorzystałoby wspomniane wcześniej ok. 300 tysięcy przedsiębiorców, w ich kieszeniach tylko zostałoby w 2019 roku około 1,3 mld zł.

3. Dużo miejsca premier Morawiecki problemom związanym z ekologią i ochroną zdrowia.

W tej pierwszej sprawie uwypuklone zostało utworzenie resortu d/s klimatu, a także zapowiedź powołania w Kancelarii Premiera  pełnomocnika d/s odnawialnych źródeł energii.

W tej drugiej fakt podniesienia nakładów na ochronę zdrowia z 75 mld zł we 2015 roku, do 106 mld zł w roku 2019 i 160 mld zł w roku 2024 ( wtedy osiągnięty zostanie zapisany w ustawie wskaźnik przeznaczenia 6% PKB na ochronę zdrowia).

Premier przypomniał zobowiązanie przygotowania jeszcze w tym roku pakietu badań dla każdego 40-latk, a także przeznaczenia kwoty 1 mld zł na supernowoczesne Centrum Onkologii w Warszawie.

Swoje wystąpienie premier Morawiecki zakończył wezwaniem do zgody przynajmniej we kilku najważniejszych sprawach, podkreślając, że to nie jest parlament 5 komitetów wyborczych ale parlament nas wszystkich , całego narodu.

4.Niestety w odpowiedzi na to expose premiera, konfrontacyjne wystąpienie, miał przywódca Platformy Grzegorz Schetyna, który w stylu ostatnich 4 lat , atakował wszystkie posunięcia  rządu.

Krytyczne wystąpienia ale jednak z wątkami zachęcającymi do dialogu i współpracy w imieniu Lewicy miał Adrian Zandberg, a imieniu PSL-u jego  prezes Władysław Kosiniak -Kamysz.