Debata w Parlamencie Europejskim o wyłudzeniach VAT w handlu elektronicznym

1. Wczoraj w Parlamencie Europejskim odbyła się debata dotycząca wyłudzeń w podatku VAT w handlu elektronicznym, a jej podstawą było rozporządzenie Rady i PE dotyczące  pogłębionej wymiany informacji skarbowych pomiędzy poszczególnymi krajami członkowskimi.

Na jego podstawie powstanie tzw. CESOP , a wiec instytucja zarządzania i obsługi centralnego systemu o płatnościach w tym handlu, co powinno znacznie poprawić ściągalność VAT w tego rodzaju transakcjach.

Nowe rozwiązania powinny nie tylko poprawić dochody budżetowe krajów UE ale także sytuację uczciwych przedsiębiorców, którzy odprowadzając należne podatki ,przy tak ogromnej luce VAT, po prostu padają ofiarą nieuczciwej konkurencji.

Zabierałem głos w tej debacie i zwracałem uwagę ,że mój kraj Polska w ciągu ostatnich 4 lat dokonał znaczącego postępu  w walce z wyłudzeniami VAT zmniejszając z 24% w 2015 roku do poniżej 10 % w roku 2018 i sugerowałem ,żeby Komisja Europejska przygotowująca kolejne rozwiązania na poziomie unijnej mające zapobiegać wyłudzeniom VAT, przejęła przynajmniej niektóre polskie rozwiązania.

2. Przypomnijmy ,że w połowie tego roku premier Mateusz Morawiecki na łamach niemieckiego „Frankfurter Allgemeine Zeitung” poinformował europejską opinię publiczną o sukcesach polskiego rządu z wyłudzeniami podatku VAT i zachęcał kraje Unii Europejskiej do pójścia w nasze ślady.

Morawiecki określił podatek VAT mianem „smaru” zapewniającego sprawne działanie europejskiego wspólnego rynku i zwrócił uwagę, że podatek ten jest podatny na nadużycia, co może doprowadzić do jego „zatrucia”.

Podkreślał, że walka z mafiami VAT-owskimi w Polsce zakończyła się sukcesem i dlatego chcemy się nim podzielić z innymi krajami UE i chcemy je zachęcić do pójścia w nasze ślady.

3. Premier Morawiecki przypominał, że zgodnie z danymi Eurostatu wyłudzenia podatku VAT w skali całej Unii Europejskiej sięgają astronomicznej kwoty 140-150 mld euro rocznie, a przecież wpływy z podatku VAT, są nie tylko głównym źródłem dochodów budżetów narodowych ale także (choć w niedużym wymiarze) źródłem dochodów budżetu UE.

W tej sytuacji Morawiecki zaproponował krajom UE podpisanie wspólnej deklaracji o walce z oszustwami podatkowymi, a głównym jej elementem miałoby być na początek stworzenie wzajemnego dostępu do informacji w formie banków danych podatników i rejestrów handlowych.

Należy także stworzyć wspólne zasady kontroli rejestracji firm oraz „białe” i „czarne” listy płatników VAT i w odniesieniu do tych drugich nasilić kontrole w poszczególnych krajach członkowskich.

Dopiero kolejnym krokiem zdaniem Morawieckiego mogłyby być jednolite ramy prawne dotyczące podatku VAT (ten podatek jest harmonizowany na poziomie UE ale jak widać po skali wyłudzeń jest to harmonizacja ułomna) i wspólna kontrola podatników.

4. Premier Morawiecki przypomniał jednocześnie, że w Polsce mieliśmy do czynienia z wyraźnym zmniejszeniem luki podatkowej w podatku VAT mierzonej procentami brakujących wpływów z tego podatku

I tak w ostatnim roku rządów PO-PSL tj. w roku 2015 ta luka wyniosła blisko 24% (a więc blisko 1/4 wpływów z VAT zamiast do budżetu państwa trafiała do mafii VAT-owskich), w 2016 roku luka ta zmalała do 20%, w 2017 roku było to już tylko 14%, a na koniec 2018 roku zmalała do 7%, proces zmniejszania luki w VAT jest kontynuowany także w tym roku.

A więc w ciągu zaledwie 3 lat funkcjonowania rządu Zjednoczonej Prawicy luka w podatku VAT zmalała aż o 17 punktów procentowych i jest to nie lada osiągnięcie w skali całej Unii Europejskiej.

Tak duży przyrost wpływów z VAT w ciągu ostatnich 3 lat, potwierdza z jednej strony, że wszystkie rozwiązania w prawie podatkowym i prawie dotyczącym odpowiedzialności karnej za wyłudzenia tego podatku, wprowadzone do tej pory przez rząd Zjednoczonej Prawicy, z drugiej działania zreformowanej Krajowej Administracji Skarbowej, są niezwykle skuteczne i znacząco poprawiają wydajność podatkową.

I właśnie tymi rozwiązaniami prawnymi i organizacyjnymi w zakresie ograniczania wyłudzeń podatku VAT premier Morawiecki, chce się pochwalić na forum Unii Europejskiej, stąd propozycja podpisania wspólnej deklaracji w tej sprawie.

Przypomniałem o tym wszystkim we wczorajszej debacie w Parlamencie Europejskim na temat wyłudzeń podatku VAT.