W ciągu 2 kadencji rządów PiS, nakłady na ochronę zdrowia więcej niż podwojone

1. W ostatnim tygodniu minister zdrowia Łukasz Szumowski poinformował w wywiadzie, że w związku ze wzrostem nakładów na ochronę zdrowia w końcówce poprzedniego roku aż do blisko 104 mld zł, być może szybciej niż wcześniej zakładano, a więc przed 2024 rokiem, uda się przeznaczyć na ten cel 6% PKB.

W ubiegłym roku nakłady na ochronę zdrowia przekroczyły po raz pierwszy w historii przekroczyły kwotę 100 mld zł i sięgnęły 104 mld zł, ponieważ rząd zdecydował się przekazać dodatkowe środki na ten cel w ciągu trwania roku budżetowego.

Przypomnijmy, że plan finansowy NFZ przyjęty na początku 2019 roku po stronie wydatkowej miał kwotę 97,6 mld zł czyli 4, 92 % PKB i była to kwota aż o 7,6 mld zł większa niż wydatki w roku 2018.

W ciągu trwania roku budżetowego powiększono więc środki na ochronę zdrowia dodatkowo aż o 6,4 mld zł.

2. Przypomnijmy ,że w połowie 2018 roku znowelizowano ustawę o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, a jej istotą było zwiększenie środków publicznych na finansowanie ochrony zdrowia w Polsce z 4,5% PKB w roku 2017 do 6% PKB w roku 2025, a więc o 1,5 % PKB w ciągu najbliższych 8 lat.

I tak już w 2018 roku ten poziom finansowania ma urosnąć do 4, 78% PKB; w roku 2019 – 4,86% PKB; w 2020 roku – 5,03% PKB; w 2021 roku -5,30% PKB; w 2022 roku-5,55% PKB; w 2023 roku -5,80% PKB, w 2024 roku – przynajmniej 6% PKB, a więc chodzi o coroczny wzrost finansowania ochrony zdrowia o około 0,2% PKB z roku bieżącego.

Później jeszcze przyśpieszono zrealizowanie celu tej ustawy czyli 6% PKB na ochronę zdrowia na rok 2024 , teraz minister zdrowia deklaruje ,że ten cel być może uda się osiągnąć jeszcze wcześniej.

3. Rzeczywiście nakłady na ochronę zdrowia na rok 2020 zostały określone aż 112 mld zł, a jeżeli utrzymana zostałaby dotychczasowa praktyka, to najprawdopodobniej pod koniec roku i ta kwota zostałaby powiększona.

W porównaniu z 2015 rokiem w którym nakłady na ochronę zdrowia wyniosły 75 mld zł , a więc w ciągu 5 lat rządów Zjednoczonej Prawicy ulegną powiększeniu przynajmniej o 37 mld zł.

Według szacunków resortu finansów gdyby udało się osiągnąć nakłady w na ochronę zdrowia w wysokości 6% PKB, to warunkach roku 2024 Narodowy Fundusz Zdrowia dysponowałby astronomiczną kwotą 160 mld zł.

4. Przypomnijmy także, że dodatkowa kwota środków na ochronę zdrowia przewidywana w znowelizowanej ustawie o finansowaniu ochrony zdrowia, będzie planowana corocznie w ustawie budżetowej i będą one w postaci dotacji przekazywane do Narodowego Funduszu Zdrowia, powiększając środki zebrane przez Fundusz ze składek.

Jednocześnie środki finansowe odpowiadające wzrostowi nakładów na dany rok w porównaniu z rokiem poprzednim w pierwszej kolejności będą przeznaczane na świadczenia zdrowotne określone na każdy rok w drodze rozporządzenia wydawanego przez ministra zdrowia.

Przygotowując to rozporządzenie minister zdrowia ma się kierować koniecznością zapewnienia dostępności do określonych świadczeń z uwzględnieniem list oczekujących, a także zapewnieniem świadczeń opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom w ciąży, osobom niepełnosprawnym i osobom w podeszłym wieku, wreszcie powinien brać pod uwagę także wnioski płynące z mapy potrzeb zdrowotnych.

Gdyby rzeczywiście udało się w szybszym niż zaplanowano tempie powiększać środki na ochronę zdrowia to w ciągu 2 kadencji rządów Zjednoczonej Prawicy, środki na ten cel zostałyby więcej niż podwojone z 75 mld zł w 2015 roku do wspomnianych 160 mld zł jeszcze przed rokiem 2024.