W Polsce luka w VAT spadła prawie trzykrotnie

1. W ostatnią środę w ministerstwie finansów odbyło się spotkanie przedstawicieli administracji podatkowych 21 krajów UE poświęcone pogłębionej współpracy w zwalczaniu oszustw podatkowych.

Uczestnicy spotkania zgodzili się konieczności pogłębienia dwustronnej współpracy miedzy państwami, w szczególności transferu wiedzy i technologii służącej wykrywaniu oszustw w podatku VAT.

Polska zaoferowała udostępnienie rozwiązań dotyczących analizy plików JPK (Jednolity Plik Kontrolny), pionierski w UE analizator przepływów finansowych STIR, oraz monitoring transportu towarów akcyzowych (SENT).

Skuteczność wykorzystania tych narzędzi potwierdziła praktyka ich stosowania w naszym kraju, czego wyrazem jest blisko trzykrotne zmniejszenie luki w podatku VAT z 24% wpływów w 2015 roku do 9,5% w 2019 roku.

2. Przypomnijmy, że w tych dniach ukazał się raport Polskiego Instytutu Ekonomicznego i Banku Gospodarstwa Krajowego, z którego wynika, że kraje należące do UE, tracą rocznie około 170 mld euro wpływów podatkowych, ze względu na raje podatkowe.

Eksperci, którzy przygotowywali raport zwracają uwagę, że na astronomiczną kwotę 170 mld euro niezapłaconych podatków rocznie, składa się około 60 mld euro środków wyprowadzanych z systemu podatkowego przez wielkie korporacje (CIT) około 46 mld euro przez osoby zamożne (PIT) wreszcie 64 mld euro z wyłudzeń podatku VAT.

Autorzy raportu poinformowali, że efektywne opodatkowanie korporacji w państwach UE w ciągu ostatnich 20 lat spadło aż o 8 punktów procentowych (z 24 % do 16%), co oznacza, że międzynarodowe firmy swobodnie przenoszą zyski z krajów w których działają, do państw z łagodniejszymi systemami podatkowymi.

Te łagodniejsze systemy podatkowe to swoiste raje podatkowe w samej UE, które celowo wdrażają takie regulacje prawne aby sprzyjać sztucznemu transferowaniu do nich zysków.

Mimo, że problem jest znany od wielu lat to do tej pory Komisji Europejskiej nie udało się doprowadzić do tego by takie przepisy prawne zostały wyeliminowane, a do tej grupy krajów ciągle zalicza się Belgię, Cypr, Holandię, Irlandię, Luksemburg i Maltę.

3. Na tym tle bardzo pozytywnie wyróżnia się nasz kraj Polska, który znacząco zredukował lukę głównie w podatku VAT w ciągu ostatnich 4 lat rządów Zjednoczonej Prawicy.

Jak przypomniał niedawno premier Mateusz Morawiecki w Polsce mieliśmy do czynienia z wyraźnym zmniejszeniem luki podatkowej w podatku VAT mierzonej procentami brakujących wpływów z tego podatku.

I tak w ostatnim roku rządów PO-PSL tj. w roku 2015 ta luka wyniosła blisko 24% (a więc blisko 1/4 wpływów z VAT zamiast do budżetu państwa trafiała do mafii VAT-owskich), w 2016 roku luka ta zmalała do 20%, w 2017 roku było to już tylko 14%, a w ostatnim 20919 roku luka ta spadła do 9,5%.

A więc w ciągu zaledwie 4 lat funkcjonowania rządu Zjednoczonej Prawicy luka w podatku VAT zmalała aż o ponad 14 punktów procentowych i jest to nie lada osiągnięcie w skali całej Unii Europejskiej.

4. Tak duży przyrost wpływów z VAT w ciągu ostatnich 3 lat, potwierdza z jednej strony, że wszystkie rozwiązania w prawie podatkowym i prawie dotyczącym odpowiedzialności karnej za wyłudzenia tego podatku, wprowadzone do tej pory przez rząd Zjednoczonej Prawicy, z drugiej działania zreformowanej Krajowej Administracji Skarbowej, są niezwykle skuteczne i znacząco poprawiają wydajność podatkową.

Duży pozytywny wpływ na redukcję luki podatkowej miały także wspomniane wyżej narzędzia informatyczne, analizatory JPK, analizator przepływów finansowych STIR, czy monitoring transportu towarów akcyzowych SENT.

Tymi narzędziami Polska chce się podzielić z innymi krajami UE, w ramach zaproponowanej przez nasz kraj Koalicji na rzecz solidarności podatkowej, która byłaby miejscem pogłębionej współpracy w zwalczaniu oszustw podatkowych na terenie UE.