Po III kwartale PKB w Polsce bliskie temu sprzed kryzysu covidowego

  1. W ostatni czwartek główny Urząd Statystyczny (GUS) podał tzw. szybki odczyt PKB za III kwartał tego roku z którego wynika, że polska gospodarka szybko odrabia straty spowodowane pandemią koronawirusa.

Według GUS w III kwartale 2020 roku PKB niewyrównany sezonowo, wzrósł o 7,7% w stosunku do II kwartału i jest zaledwie o 1,6% mniejszy w porównaniu z III kwartałem poprzedniego roku.

W szybkim odczycie GUS nie podaje jakie czynniki miały wpływ na odrabianie strat w gospodarce spowodowanych pandemią ale wszystko wskazuje na to, że była to przede wszystkim konsumpcja krajowa i eksport.

Przypomnijmy, że w tym roku w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego PKB w I kwartale jeszcze wzrosło o 1,9%, w II kwartale spadło o 8,4%, w trzecim spadło o 1,6%, w IV zapewne już wzrośnie skoro Komisja Europejska przewiduje spadek PKB w całym roku w wysokości tylko 3,3%.

  1. Jednocześnie Eurostat podał dane dotyczące kształtowania się produkcji przemysłowej we wrześniu tego roku w porównaniu z wrześniem 2019, z których wynika, że Polska jest pod tym względem liderem w całej UE.

W Polsce produkcja przemysłowa we wrześniu wzrosła o 3,3% , drugim krajem w UE, który także odnotował wzrost produkcji przemysłowej była Portugalia (o 2,7%), w pozostałych 25 krajach ciągle mieliśmy do czynienia ze spadkami.

Najgłębszy spadek produkcji przemysłowej nastąpił we wrześniu w Irlandii, aż o ponad 13%, w Niemczech o niecałe 9%, w Holandii i Francji o prawie 7% w innych krajach Europy Zachodniej spadki sięgają 5-6%.

Znacznie lepiej radziły sobie we wrześniu gospodarki krajów Europy Środkowej, wprawdzie tu także nastąpiły spadki produkcji przemysłowej ale są one minimalnie i nie przekraczają 1-2%.

Średni spadek produkcji przemysłowej we wrześniu w całej UE wyniósł blisko 5,5%, a w strefie euro było znacznie gorzej, spadek produkcji przemysłowej, sięgnął prawie 7% (wyniósł 6,8%).

  1. Przypomnijmy, że na początku listopada Eurostat przedstawił jesienną prognozę dotyczącą kształtowania się PKB w 27 krajach członkowskich w tym roku i w dwój kolejnych latach.

Na tle innych krajów UE prognozy KE dla polskiej gospodarki są korzystne, w 2020 roku spadek PKB ma wynieść -3,6 %, a w lepszej sytuacji od nas ma się znaleźć tylko 3 kraje: Litwa ze spadkiem PKB wynoszącym -2,2%, Irlandia -2,3% i Szwecja -3,4%.

W pozostałych 23 krajach UE sytuacja w tym roku będzie wyraźnie gorsza, przy czym największy spadek PKB odnotują: Hiszpania -12,4% , Włochy -9,9%, Chorwacja -9,6%,Francja -9,4, Portugalia -9,3% i Grecja -9,0%.

Średni spadek PKB w tym roku w całej UE wyniesie -7,4% , w strefie euro będzie jeszcze wyższy i wyniesie -7,8, tak więc w Polsce spadek PKB będzie o ponad połowę słabszy niż w strefie euro.

  1. Eurostat przewiduje, że stan polskiej gospodarki w tym roku będzie wyraźnie lepszy niż gospodarek innych krajów UE ale jeżeli chodzi o lata 2021-2022 to prognozuje dla Polski wzrost PKB w wysokości odpowiednio 3,3% i 3,5%.

Natomiast w ostatni piątek swoją prognozę dotyczącą wzrostu gospodarczego w krajach UE przedstawił amerykański bank Goldman i w odniesieniu do polskiej gospodarki można powiedzieć, że jest to prognoza ultra optymistyczna.

Zdaniem analityków tego banku w tym roku spadek PKB w Polsce wyniesie tylko 2,3%, natomiast w 2021 roku wzrost PKB wyniesie aż 6,1% i będzie to jeden z najwyższych poziomów wzrostu gospodarczego w całej UE.