Skoro uszczelnienie VAT to ściema, niech TVN wyjaśni, skąd rodzinom wypłacono 135 mld zł

1. W sobotnim programie telewizji TVN „Superwizjer” wyemitowano program „Kłamstwo vatowskie”, którego głównym przesłaniem było ustalenie, że w latach 2018-2019 Skarb Państwa na oszustwach vatowskich stracił prawie 17 mld zł, a odzyskał zaledwie 150 mln zł.

Tyle tylko, że ściganie „przestępstw vatowskich” i ich skuteczność fiskalna to jedynie mały fragment większej całości, na którą składają się bardzo głębokie zmiany ustawodawstwa zarówno podatkowego (i to nie tylko w odniesieniu do VAT) jak i karnego wprowadzane od roku 2016, utworzenie Krajowej Administracji Skarbowej (którego istotą było połączenie służb skarbowych i służb celnych) i zdecydowana poprawa ich funkcjonowania.

Wszystkie te działania prowadzone przez rząd i podległe mu służby oraz większość parlamentarną, były bardzo wyraźnym sygnałem, że po objęciu rządów przez Zjednoczoną Prawicę, skończyło się polityczne przyzwolenie na wyłudzanie podatku VAT, a także inne oszustwa podatkowe.

Takie przyzwolenie niestety obowiązywało za rządów koalicji PO-PSL, co udowodniła sejmowa komisja ds. wyłudzeń podatku VAT (luka VAT na około 260 mld zł), a czego potwierdzeniem w praktyce była decyzja tego rządu o podwyższeniu stawek VAT (z 3% na 5%; z 5% do 8% i z 22% do 23%) od 1 stycznia 2011 roku, mimo tego, że ówczesny premier Donald Tusk w swoim expose w 2007 roku zapowiedział, „że każdy kto w moim rządzie zaproponuje podwyżkę podatków zostanie przeze mnie osobiście wyrzucony”.

2. Twarde dane ministerstwa finansów dotyczące wpływów z VAT od roku 2008 potwierdzają, że rządy PO-PSL to brak wyraźnego wzrostu wpływów z tego podatku, mimo cały czas trwającego przecież wzrostu gospodarczego (ten podatek ma charakter podatku obrotowego i w związku ze wzrostem PKB jego wpływy także powinny wyraźnie rosnąć).

I tak wpływy z VAT w 2008 roku wyniosły 101,8 mld zł ale już w 2009 roku spadły do 99,5 mld zł, by w 2010 roku lekko wzrosnąć do 107,9 mld zł, po podwyższeniu stawki VAT w 2011 wzrosły do 120,8 mld zł, by w 2012 roku spaść do 120 mld zł, a w roku 2013 znowu spaść aż do 113,4 mld zł, znowu wzrosnąć w 2014 roku do 124,3 mld zł, po czym w 2015 roku znowu spaść do 123,1 mld zł.

Od 2016 roku wpływy z VAT nieustannie rosną, w tym roku wyniosły 126,6 mld zł w 2017 roku 156,8 mld zł (wzrost aż o 30,2 mld zł), w 2018 roku wyniosły 174,9 mld (wzrost o 18,1 mld zł), w 2019 roku było to już 180,9 mld zł (wzrost o 6 mld zł), a w 2020 już 184,6 mld zł (wzrost o blisko 4 mld zł mimo, co jest zjawiskiem bez precedensu, jednoczesnego spadku PKB o -2,8%).

Czy z tych danych, z których czarno na białym wynika, że wpływy z VAT w latach 2015-2020 wzrosły aż o 60,3 mld zł (o 50%) i to mimo recesji w 2020 roku w polskiej gospodarce, rzeczywiście można wyciągnąć wniosek, że uszczelnienie poboru podatku VAT i walka z mafiami vatowskimi za rządów Zjednoczonej Prawicy, to ściema jak twierdzi telewizja TVN?

3. A przecież wzrosły w tym czasie i to bardzo wyraźnie nie tylko wpływy z VAT, ale także wpływy z PIT o 38,9 mld zł czyli o 46,8% (z 32,9 mld zł w 2015 roku do 122 mld zł w 2019 roku, razem z częścią przekazywaną do samorządów) i z CIT o 18 mld zł czyli o 54,7% (z 32,9 mld zł w 2015 roku do 50,9 mld zł w 2019 roku, razem z częścią przekazywaną do samorządów).

Dzięki tym znaczącym wzrostom dochodów podatkowych ale także niepodatkowych, dochody budżetowe łącznie wzrosły w tym okresie aż o 130 mld zł, więc o 45%, z blisko 290 mld zł w roku 2015 do blisko 420 mld zł w roku 2020.

To właśnie dzięki takiemu wzrostowi dochodów budżetowych było możliwe wypłacenie 135 mld zł dla rodzin wychowujących dzieci, 11 mld zł corocznie na 13 emeryturę (w tym roku około 20 mld zł, w związku z tym, że będzie wypłacona także 14 emerytura), podwyższenie o blisko 100% wydatków na wsparcie osób niepełnosprawnych (z 15,5 mld zł w 2015 do blisko 30 mld zł w 2021 roku), czy podwyższenie wydatków na ochronę zdrowia z o ponad 40 mld zł (z 77 mld w 2015 roku do 110 mld zł w 2020), a także poważny wzrost wydatków w innych dziedzinach.

Co więcej wszystko to dokonało się przy znaczącej redukcji relacji długu publicznego do PKB z 54% w 2015 roku do 46% w roku 2019, co pozwoliło z kolei na uruchomienie znaczących środków na ratowanie gospodarki dotkniętej skutkami pandemii Covid19 (wydatki ponad 200 mld zł czyli blisko 10% PKB).

Wiarygodność TVN jest rzeczywiście niska ale w programie „Kłamstwo vatowskie” funkcjonariusze tej telewizji przeszli samych siebie.