Zaskakująco dobre dane z polskiej gospodarki

1. Wczoraj w mediach pojawiły się dane dotyczące polskiej gospodarki na koniec marca tego roku, z których między innymi wynika, że produkcja przemysłowa przebiła najśmielsze oczekiwania i wzrosła w ujęciu rok do roku o blisko 19%.

Po tzw. odsezonowaniu ten wzrost wynosi 15,7% w ujęciu rok do roku ale bardzo optymistyczną informacją jest to, że produkcja przemysłowa w marcu jest wyższa aż o 7,3% niż przed pandemią.

Jednocześnie okazało się, że wynagrodzenia w marcu wzrosły aż o 8% w ujęciu rok do roku, co po uwzględnieniu średniorocznej inflacji w wysokości 3,2%, oznacza, że realne wynagrodzenia wzrosły w ujęciu rocznym aż o 4,8%.

Wszystko to dzieje się w sytuacji, kiedy w związku z 3 falą pandemii koronawirusa w naszym kraju, działalność w niektórych branżach polskiej gospodarki jest całkowicie zablokowana, bądź poważnie ograniczona.

To wyraźne przełamanie trendu wzrostowego przez produkcje przemysłową w marcu tego roku, dla której bazą jest rok 2015 pokazuje, że polska gospodarka może w tym roku osiągnąć wzrost wynoszący powyżej 4% PKB.

2. Przypomnijmy, że prestiżowy Wiedeński Instytut Studiów Ekonomicznych podkreślił niedawno, że wg jego prognozy Polska będzie w tym roku jedynym krajem w UE, którego PKB osiągnie wartość sprzed wybuchu kryzysu.

Przypomnijmy także, że największe światowe agencje ratingowe (Fitch, Standard& Poor's), wiosną tego roku zaprezentowały prognozy wzrostu PKB w Polsce w 2021 roku na poziomie 3,5-4%, co oznacza, że rzeczywiście pod koniec tego roku odrobimy spadek PKB z 2020 roku, który wyniósł 2,7%.

W konsekwencji obydwie agencje potwierdziły dotychczasowy wysoki rating Polski dotyczący stanu polskiej gospodarki, jej perspektyw rozwojowych, a także dobrego stanu finansów publicznych.

3. Okazuje się, że pomoc finansowa państwa skierowana od przedsiębiorców i pracowników jest niezwykle skuteczna skoro mimo ograniczeń w gospodarce spowodowanych kolejnymi lock downami, produkcja przemysłowa rośnie tak gwałtownie.

Jak poinformowała w tych dniach Kancelaria Premiera łączne wsparcie w ramach kolejnych Tarcz Antykryzysowych i dwóch Tarcz Finansowych przekroczyło już wręcz astronomiczna kwotę 205 mld zł.

Wsparcie udzielone przedsiębiorcom w ramach 2. Tarcz Finansowych w dniu 10 kwietnia przekroczyło -70, 2 mld zł, z kolei wsparcie z 8. już Tarcz Antykryzysowych przekazywane za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) przekroczyło- 71,3 mld zł, wsparcie przekazywane za pośrednictwem instytucji podporządkowanym Ministerstwu Rodziny i Polityki Społecznej przekroczyło -30,3 mld zł, ZUS-u 32,6 mld zł, a Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości -0,2 mld zł.

Sumarycznie to wręcz astronomiczna kwota zbliżająca się do 10% polskiego PKB i wydatkowanie tak dużych środków w ciągu niespełna roku na pomoc państwa dla przedsiębiorców i pracowników dotkniętych skutkami pandemii Covid19, było możliwe tylko dzięki temu, że przez 5 lat rządów Zjednoczonej Prawicy udało się zredukować dług publiczny w relacji do PKB o 8 punktów procentowych z 54% do 46%.

4. Wygląda wiec na to, że instrumenty wsparcia dla przedsiębiorców i pracowników zostały tak dobrze skonstruowane przez rząd, że podtrzymują one zarówno produkcję jak i miejsca pracy i to w całej gospodarce, nawet w tej części, która została objęta ograniczeniami.

Wzrost produkcji przemysłowej w marcu o blisko 19% wykraczający poza trend wyznaczony jeszcze sprzed pandemii koronanwirusa, pokazuje z jednej strony siły witalne tkwiące w polskiej gospodarce, z drugiej skuteczność polityki fiskalnej państwa wspierającej przedsiębiorców i pracowników.