Coraz bliżej do przejęcia PGNiG i Lotosu przez PKN Orlen

1. Wczoraj została podpisana umowa o współpracy pomiędzy PKN Orlen, a Grupą Lotos, PGNiG i Skarbem Państwa dotycząca przejęcia tych dwóch przedsiębiorstw przez płocki koncern naftowy.

W ramach tej umowy strony potwierdziły, że cały majątek przejmowanych obydwu spółek zostanie przeniesiony na PKN Orlen, za akcje, które Orlen przyzna ich dotychczasowym akcjonariuszom.

Jak poinformował przy tej okazji minister Aktywów Państwowych Jacek Sasin w nowym podmiocie powstałym po przejęciu przez PKN Orlen Lotosu i PGNiG, Skarb Państwa podniesie swoje udziału do 50%, co zabezpieczy go przed wrogim przejęciem.

Z kolei prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, zwrócił uwagę, że po tej fuzji tych trzech firm powstanie podmiot o rocznych przychodach ok. 200 mld zł i zysku EBITDA około 20 mld zł i dużych możliwościach inwestycyjnych.

W ten sposób w naszym kraju powstanie ogromny nawet jak na warunki europejskie multienergetyczny koncern, zdolny do kolejnych przejęć na rynku światowym, a także do realizacji dużych inwestycji w tym sektorze, w tym także w energię odnawialną.

2. Przypomnijmy, że do przejęcia Lotosu konieczne jest spełnienie przez PKN Orlen warunków jakie postawiła Komisja Europejska, zgadzając się na tę fuzję.

Zgoda KE na przejęcie przez PKN Orlen Grupy Lotos była bowiem warunkowa, nowy właściciel musi między innymi sprzedać 30% udziałów rafinerii Lotos, a także 80% stacji benzynowych tej grupy (389 stacji).

Oprócz sprzedaży 30% udziałów rafinerii Lotos, nowy ich właściciel będzie miał prawo do blisko połowy produkcji rafinerii ropy naftowej i benzyny, a także dostęp do istotnej infrastruktury magazynowania i infrastruktury logistycznej, KE chodzi bowiem o to aby na polskim rynku powstał kolejny duży podmiot zajmujący się produkcja i dystrybucją paliw silnikowych.

Prezes Obajtek poinformował, że PKN Orlen spełni te warunki ale drogą wymiany aktywów z firmą paliwową pochodzącą z innej części Europy, a negocjacje w tej sprawie ciągle trwają.

W przypadku przejęcia PGNIG, Komisja Europejska wyraziła zgodę aby oceną tej transakcji zajął się Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) jako kompetentny organ do oceny skutków koncentracji na rynku krajowym.

W związku z tym Istnieje duża szansa, że przygotowanie tej oceny będzie znacznie szybsze, niż gdyby robiła to KE, a dzięki temu proces fuzji tych 3 firm skończy się jeszcze w 2021 roku.

3. Przejęcie przez PKN Orlen Lotosu i PGNiG oznacza powstanie zdecydowanie większych niż do tej pory możliwości finansowych, co pozwoli na realizację dużych, wymagających wielomiliardowych nakładów, projektów inwestycyjnych korzystnych dla polskiej gospodarki oraz środowiska.

Chodzi między innymi o budowę morskich farm wiatrowych wspieranych przez europejską politykę klimatyczną (Strategię Zielonego Ładu) ale także wejście tych trzech firm w nowe obszary działalności.

Niezwykle ważne jest także, że mimo fuzji PKN Orlen i Grupy Lotos i wiodącej pozycji tej pierwszej firmy, Lotos zachowa odrębność podatkową co oznacza, że zarówno do budżetu Gdańska jak i budżetu samorządu województwa pomorskiego, będą wpływały podatki od Lotosu na tych samych zasadach co do tej pory.

Należy w szczególny sposób podkreślić tę kwestię ponieważ politycy Platformy rozpętali kampanię dezinformacji w regionie pomorskim, chcąc wywołać sprzeciw społeczny jego mieszkańców.

4. Zjednoczona Prawica jednak w zasadniczy sposób różni się od rządów PO-PSL, bo nie sprzedaje sreber rodowych (rząd Donalda Tuska był bliski sprzedaży spółki Lotos Rosjanom i dopiero uchwalenie obywatelskiego projektu ustawy taką możliwość zablokowało), a na ich bazie buduje koncerny dorównujące potencjałem tym europejskim.

Roczne przychody nowego koncernu multienergetycznego rzędu 200 mld zł i zysk sięgający 20 mld zł rocznie, będą stawiały go w gronie największych europejskich firm sektora energetycznego.