Premier Morawiecki zaprezentował 10 projektów z Polskiego Ładu na najbliższe 100 dni

1. Wczoraj na spotkaniu z przedstawicielami organizacji uczestniczących w Radzie Dialogu Społecznego (pracodawców i przedstawicieli związków zawodowych), premier Mateusz Morawiecki, zaprezentował 10 pierwszych projektów z Polskiego Ładu, które rząd zamierza przygotować w ciągu najbliższych 100 dni.

Są to; zmiany w podatku PIT, korzystne dla co najmniej 18 mln podatników; emerytura bez podatku; wzrost nakładów na ochronę zdrowia do 7% PKB; zniesienie limitów do specjalistów; mieszkanie bez wkładu własnego; dom bez formalności; rodzinny kapitał opiekuńczy; program Inwestycji Strategicznych Polski Ład; wyższe dopłaty do paliwa rolniczego i ułatwienia w sprzedaży bezpośredniej przez rolników; małe Centra Nauki Kopernik w Polsce.

Chodzi o przygotowanie nowelizacji obowiązujących ustaw regulujących tę problematykę albo też przygotowanie zupełnie nowych regulacji ustawowych i ich uchwalenie w takich terminach, aby mogły one wejść w życie już w II połowie tego roku, najpóźniej 1 stycznia 2022 roku.

2. Rząd zdecydował się wybrać z kilkuset propozycji zawartych w Polskim Ładzie, te 10 przedsięwzięć, które dotyczą wszystkich grup społecznych i będą służyły poprawie sytuacji materialnej ale także poprawie jakości najważniejszych rodzajów usług, finansowanych przez państwo.

Na pierwszy ogień idą zmiany w opodatkowaniu dochodów osób fizycznych (PIT), a więc 10-krotne podniesienie kwoty wolnej od podatku z obecnych 3 tys. zł do 30 tys. zł, podniesienie II progu podatkowego od którego obowiązuje wyższa stawka podatku PIT (32%) z obecnych 85 tys. zł do 120 tys. zł, a także innego niż do tej pory sposobu rozliczania składki zdrowotnej.

Konsekwencją tych zmian będzie emerytura bez podatku dla świadczeń do 2,5 tys. zł brutto, a więc tak naprawdę podwyżka tych świadczeń o kwotę do tej pory płaconego podatku, a także nieopodatkowanie wynagrodzenia minimalnego do wysokości 2,8 tys. zł brutto.

Przy tej okazji premier zaprezentował rozwiązania korzystne dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które mogą przejść na inną formę opodatkowania, z 17% podatku liniowego na podatek zryczałtowany, o niższych niż do tej pory stawkach, co zamortyzuje wzrost ich obciążeń składką zdrowotną (składka pozostaje na tym samym poziomie 9%, tylko nie będzie możliwe tak jak dotychczas jej odliczenie w wysokości 7,75%).

3. Kolejne zmiany prawne mają dotyczyć ochrony zdrowia, z jednej strony rząd chce pokazać ścieżkę dojścia do nakładów w wysokości 7% PKB czyli spodziewaną kwotę przynajmniej 200 mld zł w 2027 roku, a także rozszerzenie świadczeń medycznych poprzez zniesienie limitów do lekarzy specjalistów, najpierw dla młodych do 18 lat, a później dla wszystkich pacjentów.

Następny obszar to mieszkania dla osób młodych, w tym rodzin wychowujących dzieci miedzy inni poprzez gwarantowany wkład własny do wysokości 100 tys. zł albo kredyt na mieszkanie umarzalny w części w zależności od ilości wychowywanych dzieci.

Inna formą wsparcia dla osób młodych jest umożliwienie budowy domu jednorodzinnego do 70 m2 na własnej działce bez pozwolenia, kierownika budowy i książki budowy, tylko na podstawie zgłoszenia.

Kolejną formą wsparcia dla rodzin wychowujących dzieci jest propozycja tzw. rodzinnego kapitału opiekuńczego w wysokości 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko, pobierany przez rodziców albo po 500 zł miesięcznie przez 24 miesiące albo po 1000 zł miesięcznie przez 12 kolejnych miesięcy.

4. Pozostałe rozwiązania są kierowane samorządów i rolników, w przypadku tych pierwszych, dotychczasowy fundusz inwestycji lokalnych przekształcony zostanie w trwałe rozwiązanie, które corocznie w sposób sparametryzowany będzie wspomagało inwestycje realizowane przez samorządy (te mniej zamożne otrzymają proporcjonalnie więcej środków, niż te bogatsze).

Samorządy zostaną także wsparte jeżeli będą chciały tworzyć „Małe Centra Nauki Kopernik” w średnich i mniejszych polskich miastach, rząd chce żeby takich centrów powstało przynajmniej kilkadziesiąt.

Także rolnicy zostaną wsparci między innymi dodatkowymi dopłatami do paliwa rolniczego do 110 zł na hektar, nastąpi także uwolnienie rolniczego handlu detalicznego, co umożliwi osiąganie wyższych niż do tej pory dochodów, rolnikom z tzw. sprzedaży bezpośredniej.

Zapowiedź przygotowania legislacji tych dziesięciu przedsięwzięć z Polskiego Ładu w ciągu najbliższych 100 dni i ich wprowadzenie w życie najpóźniej od 1 stycznia 2022 roku , pokazuje determinację rządu Zjednoczonej Prawicy w jak najszybszej poprawie poziomu życia wszystkich grup społecznych.