Agencja Fitch utrzymała rating Polski na poziomie A- i stabilną perspektywę

1. Wczoraj wieczorem agencja ratingowa Fitch ogłosiła komunikat, w którym poinformowała, że utrzymuje ratnig Polski na dotychczasowym poziomie A-, a perspektywę kredytową określa jako stabilną.

 

 

Jak podkreślono w komunikacie utrzymanie ratingu na dotychczasowym poziomie „odzwierciedla różnorodność gospodarki oraz jej mocne makroekonomiczne fundamenty, a wsparciem dla tych czynników jest rozsądnie prowadzona polityka gospodarcza oraz silny sektor bankowy”.

 

Agencja zwróciła także uwagę na dobrą sytuację fiskalną budżetu państwa w roku 2018, a jako główną przyczynę niskiego deficytu budżetowego, wskazała zdecydowanie lepszą ściągalność podatków.

 

 

Fitch w związku z tzw. piątką Kaczyńskiego podwyższyła także prognozę deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych w roku 2019 z wcześniejszych 1,7% do 2,2% PKB, a w roku 2020- z wcześniejszych 2,3% do 2,8% PKB, a dług publiczny będzie jej zdaniem na poziomie niższym niż 50% PKB.

 

2. Wcześniej agencja Fitch podniosła prognozy wzrostu PKB w Polsce w roku 2019 z 3,8% do 4% i w 2020 roku z 3% do 3,5% w związku z zapowiedzianą przez rząd stymulacją fiskalną w postaci tzw. piątki Kaczyńskiego.

 

 

Zdaniem agencji rozszerzenie programu Rodzina 500 plus na pierwsze dziecko w rodzinie oraz tzw. 13 świadczenie emerytalne dla blisko 10 mln emerytów podbije konsumpcję, co częściowo skompensuje przewidywany wzrost importu.

 

Agencja pisze że zaproponowany w tzw piątce Kaczyńskiego „wpływ zmian w opodatkowaniu (0% stawka podatku PIT dla podatników do 26 roku życia i redukcja z 18% do 17% pierwszej stawki PIT dla wszystkich podatników), jest mniej klarowny, ale i te zmiany będą wspierać wzrost gospodarczy.

 

 

3. Przy tej okazji należy zwrócić uwagę, że na polski wzrost gospodarczy w 2018 roku składał się przede wszystkim popyt krajowy przy neutralnym wpływie eksportu netto na wzrost PKB, co oznacza, że nasza gospodarka ma mocne wewnętrzne siły rozwojowe.

 

 

I właśnie, dlatego mimo sygnalizowanego spowolnienia w gospodarce europejskiej i światowej, które ma nastąpić w tym roku, prognozy wzrostowe dla polskiej gospodarki są ciągle optymistyczne.

 

 

Wielu ekonomistów podkreśla, że wzrost PKB w Polsce w 2019 roku, będzie zapewne niższy niż w 2018 roku, ale właśnie ze względu na wewnętrzne czynniki rozwojowe nie spadnie on poniżej 4% (w budżecie na 2019 rok rząd przyjął ostrożne założenie, że wyniesie on 3,8%).

 

4. To bardzo optymistyczne dane, jeżeli chodzi o wzrost PKB zarówno w roku2019 jak i w kolejnych latach, choć przypomnijmy, że założenia przyjęte do budżetu były nad wyraz ostrożne (przyjęto w nich wzrost PKB w 2019 roku tylko w wysokości 3,8%).

 

W tej sytuacji trochę niepokojące mogą być sygnały płynące od naszych głównych partnerów handlowych (głównie Niemiec), gdzie nastąpił spadek PKB w stosunku do poprzedniego kwartału, o 0, 2%, choć w stosunku do III kwartału roku 2017 roku był to ciągle wzrost o 1,2%.

 

Ale tę informację można potraktować także, jako optymistyczny sygnał, ponieważ okazuje się, że Polska gospodarka daje sobie bardzo dobrze radę, czego wyrazem jest wynoszący aż o 5,1% wzrost PKB w całym roku 2018, nawet w sytuacji, kiedy „za miedzą”, mamy wyraźne spowolnienie wzrostu gospodarczego.

 

Podniesienie prognozy wzrostu PKB na rok 2019 przez agencję Fitch do 4% PKB, a także utrzymanie przez nią ratingu i perspektywy kredytowej na dotychczasowym poziomie, potwierdza zarówno dobry stan gospodarki jak finansów publicznych w naszym kraju.