Zysk Orlenu tylko za I kw. 2021 r. wyższy niż za 8 lat rządów PO-PS

1. Jak poinformował w ostatni czwartek koncern Orlen S.A jego zysk netto za pierwsze półrocze tego roku wyniósł, 4,11 mld zł i był blisko 2-krotnie większy niż I półroczu 2020 roku.

Przychody ze sprzedaży koncernu były o ponad 1/3 wyższe niż w I półroczu 2020 roku, wyniosły one 54 mld zł wobec 30 mld zł w i półroczu poprzedniego roku, a decydującym źródłami tych przychodów była petrochemia i energetyka.

Co chyba najciekawsze, ten wynik finansowy Orlenu z I półrocze jest wyraźnie wyższy, niż całkowity zysk tej firmy podczas 8 lat rządów PO-PSL, kiedy udało się wypracować tylko kwotę 2,9 mld zł.

2. Orlen wypracowuje rekordowe zyski od II połowy 2016 roku kiedy to w oparciu o rządowe projekty ustaw, uchwalone przez większość sejmową Prawa i Sprawiedliwości, znacząco uszczelniono system podatkowy związany z obrotem paliwami.

Już w lutym 2020 roku, koncern Orlen poinformował, że mimo kryzysu w gospodarce, wypracował blisko 3,4 mld zł zysku netto, a sumarycznie w latach 2016-2020 zysk ten osiągnął kwotę 26,2 mld zł, a więc był blisko 10-krotnie wyższy niż w okresie 8 lat rządów PO-PSL (2008-2015), kiedy wyniósł tylko 2,9 mld zł (a więc sumarycznie po I półroczu 2021 roku w od 2016 roku Orlen wypracował 30,2 mld zł zysku netto).

A więc w roku, w którym polską gospodarkę dotknęła recesja (spadek PKB w kolejnych dwóch kwartałach), a w całym roku 2020 spadek ten wyniósł 2,8%, Orlen osiągnął zysk netto wyższy niż przez 8 lat rządów PO-PSL.

Jednocześnie należy podkreślić, że wynik finansowy EBITDA LIFO (zysk operacyjny +amortyzacja+ odsetki+ wycena zapasów) w tym trudnym czasie 2020 roku sięgnął kwoty 12,1 mld zł, co pokazuje skalę możliwości finansowych koncernu.

Ponadto należy zwrócić uwagę na korzyści jakie osiągnął Skarb Państwa w związku z działalnością Orlen S.A, suma podatków jakie koncern odprowadził do budżetu tylko w 2020 roku, sięgnęła kwoty 33 mld zł.

Oznacza to, że podatki, które odprowadził Orlen S.A do budżetu państwa stanowią blisko 10% wszystkich wpływów podatkowych budżetu w 2020 roku (dochody podatkowe zostały zaplanowane budżecie na poziomie ok. 380 mld zł).

3. Tak ogromny przyrost zysków Orlenu w ciągu ostatnich 5,5 roku, to zasługa nie tylko wysokiego wzrostu gospodarczego w tym okresie (oprócz 2020 roku kiedy w Polsce mieliśmy do czynienia że spadkiem PKB w wysokości 2,7%) i dobrego zarządzania firmą ale także głębokich zmian w prawie, których rząd Zjednoczonej Prawicy dokonał w 2016 i 2017 roku.

To także wynik jak podkreśla prezes Orlen S.A Daniel Obajtek, dokonanych w ciągu ostatnich lat inwestycji i akwizycji (głównie w sektorze energetycznym), które były bardzo mocno krytykowane przez opozycję.

W I półroczu tego roku, „energetyka” w ramach grupy Orlen przyniosła 2,5 mld zł zysku EBITDA tj. o 1,2 mld zł więcej niż rok temu, a cały ten segment, stanowi już 40% całego wyniku EBITDA grupy.

Z kolei segment „petrochemia” grupy Orlen ,wypracował 1,9 mld zł zysku EBITDA, w porównaniu do 1 mld zł zysku wypracowanego w I półroczu 2020 roku.

Orlen S.A na ogromną skalę prowadzi inwestycje, rozpoczął budowę instalacji olefin o wartości 13,5 mld zł, co jest największą inwestycją od 20 lat w tej części Europy, ku końcowi zmierza ogromna inwestycja instalacji nawozów azotowych we Włocławku, co umożliwi zwiększenie ich produkcji o 50%, zaawansowana jest także inwestycja instalacji glikolu ekologicznego w Orlen Południe i inwestycje w zakładzie w Płocku.

Należy także dodać, że trwają intensywne przygotowania do rozpoczęcia przez Grupę inwestycji w morskie firmy wiatrowe, rozpoczną się one w 2023 roku i zakończą w 2026 roku.

Po ich oddaniu do użytku, dywersyfikacja przychodów grupy Orlen, będzie jeszcze większa niż do tej pory, a tym samym firma będzie bardziej odporna na kryzysy, które coraz częściej występują w tym sektorze.