W cieniu sporu o kształt PIT, Sejm przyjął inne ważne ustawy z „Polskiego Ładu”

  1. W cieniu sporu o ostateczny kształt zmian w ustawie o podatku PIT, a więc 10-krotnego podniesienia kwoty wolnej od podatku z obecnych 3 tys. zł do 30 tys. zł, podniesienia II progu podatkowego od którego obowiązuje wyższa stawka podatku PIT (32%) z obecnych 85 tys. zł do 120 tys. zł, a także poziomu obciążenia składką na NFZ przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, Sejm ostatnio przyjął inne ważne projekty ustaw z programu „Polski Ład”.

To były ogromnie ważne głosowania, ponieważ teraz projekty ustaw zostaną skierowane do Senatu i nawet zakładając, że jak to ma w zwyczaju, marszałek Grodzki, przetrzyma je 30 dni, to i tak zostaną powtórnie przyjęte przez Sejm, podpisane przez Prezydenta RP i opublikowane w takim czasie, aby mogły wejść w życie od 1 stycznia przyszłego roku (np. cała procedura w sprawie ustaw podatkowych musi zostać zakończona do końca listopada, aby mogły one wejść w życie od 1 stycznia).

 

  1. Jednym z nich jest projekt ustawy o finansowaniu ochrony zdrowia, przyśpieszający wzrost nakładów na ten sektor do 6% PKB już w 2023 roku i docelowo aż 7% PKB już w 2027 roku.

Będzie to oznaczało, że nakłady na ten cel w 2027 roku, sięgną wręcz astronomicznej kwoty 215 mld zł, a więc będą o blisko 100 mld zł większe niż te które są zaplanowane na rok 2021 (mają wynieść około 120 mld zł).

Tak duży wzrost nakładów na ochronę zdrowia w ciągu najbliższych 6 lat wynika z corocznego przyrostu procentowego składki na ten cel, corocznego wzrostu wartości polskiego PKB ale także innego sposobu rozliczania składki na Narodowy Fundusz Zdrowia przez wszystkich ubezpieczonych wynikający z programu Polski Ład (między innymi brak możliwości odliczenia 7,75% składki od podatku PIT).

 

  1. Z uzasadnienia projektu wynika, że już w 2022 roku, będzie to kwota 133,5 mld zł (128,9 mld zł czyli 5,75% PKB i dodatkowe 4,6 mld zł z programu Polski Ład), w 2023 roku, będzie to kwota 147,9 mld zł (143 mld zł czyli 6% PKB i dodatkowe 4,9 mld zł z Polskiego Ładu).

Z kolei w 2024 roku ma to być kwota 162,7 mld zł (157,5 mld zł czyli 6,2 % PKB i dodatkowo 5,2 mld zł z Polskiego Ładu), w 2025 roku 190,1 mld zł (166,3 mld zł czyli 6,5% PKB i 13,8 mld zł z Polskiego Ładu), w 2026 roku 198,6 mld zł (175,3 mld zł czyli 6,8% PKB i dodatkowo 23,3 mld zł z Polskiego Ładu) i wreszcie w 2027 roku 215,1 mld zł (184,4 mld zł czyli 7% PKB i dodatkowo 30,7 mld zł z Polskiego Ładu).

A więc sumarycznie w ciągu najbliższych 6 lat do systemu ochrony zdrowia trafi dodatkowo z tytułu procentowego wzrostu składki oraz wartości PKB około 65 mld zł oraz kolejne 83 mld zł z Polskiego Ładu, czyli łącznie około148 mld zł.

 

  1. Sejm przyjął także projekt ustawy o tzw. rodzinnym kapitale opiekuńczym, a więc o dodatkowym wsparciu dla rodzin wychowujących więcej niż jedno dziecko w wieku od 12 do 36 miesięcy.

Rodzinom tym będzie przysługiwało dodatkowe nieopodatkowane wsparcie w wysokości 500 zł przez 24 miesiące albo 1 tys. zł przez 12 miesięcy na każde drugie i kolejne dziecko.

Rząd zawarł już w projekcie budżetu na 2022 rok dodatkową kwotę około 3 mld zł i w związku z tym pokazuje opozycji, iż chce, żeby prace legislacyjne były prowadzone tak, aby wspomniana ustawa została przyjęta w tym roku i zaczęła obowiązywać od 1 stycznia przyszłego roku.

 

  1. Zostały również przyjęte przez Sejm dwa projekty związane z mieszkalnictwem dla ludzi młodych: mieszkanie bez wkładu własnego z możliwością umarzania wynoszącego 100 tys. kredytu w zależności od liczby dzieci w rodzinie, a także zmiany w przepisach umożliwiające budowanie własnych domów do 70 m2 bez formalności.

Dokonana została także nowelizacja ustawy o dochodach jst, w której jest zawarte przejściowe dodatkowe wsparcie dla samorządów (otrzymają jeszcze w tym roku wg określonego algorytmu kwotę łącznie w wysokości 8 mld zł na dofinansowanie wydatków bieżących w całym 2022 roku, a więc kwotę o 1 mld zł większą od przewidywanych uszczupleń z tytułu obniżki PIT).

Z kolei wsparcie proinwestycyjne to wprowadzenie już od przyszłego roku w ramach subwencji ogólnej, nowej subwencji rozwojowej, opartej o zobiektywizowany algorytm, która wzmocni możliwości inwestycyjne samorządów.

Ponadto wprowadzone zostaną docelowe rozwiązania stabilizujące, tzn. gwarantowanie przez rząd, że wpływy z PIT i CIT w danym roku nie będą mogły być niższe niż te z roku ubiegłego, przekazywanie samorządom, każdej 1/12 wpływów z obydwu podatków w wysokości prognozowanej w budżecie, wreszcie oparcie tzw. janosikowego, którym są obciążone najbogatsze samorządy, na dochodach z roku bieżącego, a nie z lat poprzednich jak było do tej pory.

A więc w niewiele ponad 100 dni od daty ogłoszenia „Polskiego Ładu”, zostały przyjęte przez Sejm wszystkie ustawy umożliwiające wejście w życie 10 najważniejszych projektów z tego programu.