Drugie czytanie ustawy budżetowej na 2022 rok, w najbliższy piątek ostateczne głosowanie

  1. Wczoraj w Sejmie miało miejsce drugie czytanie ustawy budżetowej na 2022 rok i w związku z tym, że opozycja złożyła do niego wiele poprawek opiewających na kilkadziesiąt miliardów złotych dodatkowych wydatków, trafi ona do komisji finansów publicznych, a ostateczne głosowanie, odbędzie się najbliższy piątek.

Klub Platformy, który w czambuł potępił ten projekt, jednak zgłosił poprawki na dodatkowe wydatki rzędu około 40 mld zł (dodatkowe 20 mld zł na ochronę zdrowia, 10 mld zł na transformację energetyczną i 6,5 mld zł na podwyżki płac dla nauczycieli).

Jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia uchwalona przez Sejm trafi ona do Senatu, ten w przypadku ustawy budżetowej ma 20 dni na wniesienie poprawek, jeżeli zostaną one zgłoszone, w połowie stycznia zajmie się nimi komisja finansów publicznych, a pod koniec stycznia zostaną one przegłosowane przez Sejm i ustawa trafi do podpisu prezydenta.

 

  1. Przypomnijmy, że projekt budżetu państwa na 2022 rok został przedstawiony z dochodami na poziomie 481,4 mld zł, wydatkami w wysokości 512,4 mld zł i w konsekwencji deficytem nie wyższym niż 30,9 mld zł.

W tej sytuacji deficyt sektora finansów publicznych (wg metodologii UE) wyniesie 2,8% PKB, a dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (wg definicji UE) wyniesie 56,6% PKB, co oznacza, że jako jeden z niewielu krajów UE już w następnym roku, będziemy spełniali obydwa kryteria fiskalne z Maastricht (deficyt nie przekraczający 3% PKB, dług publiczny nie przekraczający 60% PKB).

Budżet na 2022 rok z takim poziomem dochodów i wydatków oznacza także, że po 7 latach rządów Prawa i Sprawiedliwości dochody i wydatki budżetowe będą o blisko 200 mld zł wyższe (a więc blisko o 70%) niż w roku 2015 czyli ostatnim roku rządów PO-PSL (wtedy wyniosły one odpowiednio 289,1 mld zł i 331,7 mld zł).

 

  1. Plan dochodów i wydatków budżetowych na 2022 rok, został oparty na następujących założeniach: wzrost PKB w ujęciu realnym 4,6%, wzrost inflacji w ujęciu średniorocznym o 3,3%, wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń o 7,5%, wzrost spożycia indywidualnego w ujęciu nominalnym o 9,2%.

Na wspomniane wyżej dochody budżetowe złożą się dochody z 4 najważniejszych podatków: z tego z podatku VAT wspomniana wyżej kwota 231,4 mld zł, blisko 67 mld z PIT (co oznacza, że podobna kwota trafi do budżetów JST jako że mają one blisko 50% udziałów w tym podatku), 51 mld zł z podatku CIT (dodatkowo około 20 mld zł trafi do JST), a także 78 mld zł wpływów z akcyzy, pozostała część to podatki o mniejszym znaczeniu finansowym (bankowy i od sklepów wielkopowierzchniowych), a także dochody niepodatkowe.

Co ważne we wpływach podatkowych zostały już uwzględnione skutki obniżek podatku PIT, które mają obowiązywać od 1 stycznia 2022, w tym wprowadzenie wynoszącej 30 tys. zł kwoty wolnej i podniesienie z 85 tys. zł do 120 tys. zł wartości II przedziału podatkowego, w którym obwiązuje wyższa 32% stawka podatkowa, a także zwolnienie z PIT rodzin z czwórką i większą liczbą dzieci.

Pod koniec prac sejmowych do budżetu zostały wprowadzone poprawki związane z pakietem antyinflacyjnym , a wiec redukcjami podatku VAT i akcyzy na nośniki energetyczne, a także wypłaty dodatków osłonowych dla rodzin z niższym poziomem dochodów.

 

  1. Po stronie wydatkowej przewidziano środki na realizację wszystkich programów społecznych (Rodzina 500 plus, Dobry Start, Kapitał społeczny na drugie i każde kolejne dziecko pomiędzy 12, a 36 miesiącem życia), a także środki na podwyżki emerytur i rent od 1 marca wskaźnikiem 104,89%.

W budżecie są zawarte również środki na podwyżki wynagrodzeń pracowników sfery budżetowej, przewidziano zwiększenie funduszu wynagrodzeń dla tych pracowników o 4,4%, przywrócono także po wielu latach tzw. 3% fundusz nagród dla pracowników tej sfery, zwieszony jeszcze przez rząd PO-PSL.

Rada Ministrów przewidziała także dodatkowe zasilenie z budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia, tak aby zgodnie z ustawą wydatki na ochronę zdrowa nie były niższe niż 5,75% PKB, a wydatki na obronę narodową nie niższe niż 2,2% PKB.

Zaplanowano także środki na realizację zadań inwestycyjnych miedzy innymi w obszarze ochrony zdrowia, transportu lądowego (drogowego i kolejowego) czy kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego sumarycznie w wysokości około 30 mld zł, co oznacza, że środki pozyskane na sfinansowanie deficytu budżetowego, będą w całości przeznaczone na cele inwestycyjne.

 

  1. Przypomnijmy także, że projekt budżetu na 2022 rok jest oparty na konserwatywnych założeniach, a mimo tego jego dochody i wydatki są o blisko 200 mld zł wyższe (a wiec o blisko 70%), niż dochody i wydatki ostatniego budżetu przyjętego przez koalicję PO-PSL.

To pokazuje z jednej strony skalę wzrostu gospodarczego, podczas 7 letnich rządów Prawa i Sprawiedliwości, z drugiej skalę uszczelnienia systemu podatkowego, co miedzy innymi pozwoliło na blisko podwojenie wpływów z VAT w tym okresie.

Wpływy z tego podatku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 231,4 mld zł, podczas gdy Prawo i Sprawiedliwość przejmowało rządy po koalicji PO-PSL na koniec roku 2015, wyniosły one 123,1 mld zł.

W ciągu 8 lat rządów PO-PSL wzrosły one ze 101,8 mld zł w roku 2008, do wspomnianych 123,1 mld zł w roku w 2015, a wiec zaledwie o 21,3 mld zł, natomiast podczas dotychczasowych 7-letnich rządów PiS wzrosną one o 108,3 mld zł, a więc będzie to ponad 5-krotnie wyższy wzrost wpływów z podatku VAT, niż w czasie rządów PO-PSL.