Już wkrótce lepsza ochrona polskich nabywców i dostawców w łańcuchu dostaw produktów rolnych i spożywczych przed nieuczciwymi praktykami handlowymi: w listopadzie Polska implementuje Dyrektywę UE 2019/633. Polska ustawa wdrożeniowa wykracza poziomem ambicji poza ramy Dyrektywy UE i rozszerza zakres ochrony o ochronę praw nabywców oraz wprowadza nową kategorię - praktyk sprzecznych z dobrymi obyczajami.

 

✔Mechanizm dostosowania granicy emisji dwutlenku węgla, ambicje środowiskowe i walka ze zmianami klimatu nie powinny być realizowane ze szkodą dla bezpieczeństwa żywnościowego UE czy stabilności i opłacalności rodzimej produkcji.
✔Zbyt dużo jest niewiadomych, zbyt dużo czynników ryzyka we wdrażaniu CBAM, dlatego przynajmniej w pierwszych latach jego funkcjonowania powinien dalej istnieć wypróbowany mechanizm alternatywny, w postaci darmowych uprawnień do emisji w ramach ETS.
 
Zbigniew Kuźmiuk Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi PE 9.11.2021
 

Dziś europoseł PiS Zbigniew Kuźmiuk złożył interpelację do Komisji Europejskiej dotyczącą wypowiedzi wiceprzewodniczącego KE Fransa Timmermansa, która sugeruje zwolnienie Gazpromu z odpowiedzialności za sytuację na rynku gazowym w UE.

 

"Wiceprzewodniczący KE Frans Timmermans podczas swojej ostatniej wizyty w Bułgarii, udzielił wywiadu tamtejszej telewizji bTV, podczas którego niespodziewanie rozgrzeszył Gazprom z manipulacji na europejskim rynku gazowym" – czytamy w zapytaniu.

Jak przypomniał Kuźmiuk, wiceszef KE powiedział między innymi: „Rosja wypełnia swoje kontrakty na dostawy gazu i nie ma powodów aby uważać, że wywiera presję na rynek gazu i manipuluje nim”.

Europoseł PiS stwierdził, że to publiczne stanowisko Timmermansa, zwalniające Gazprom z odpowiedzialności za gwałtowny wzrost cen gazu na rynku europejskim, jest tym bardziej zastanawiające, że w ostatnim komunikacie KE z 13 października dotyczącym tej kwestii jest zawarty punkt „O konieczności zbadania potencjalnych antykonkurencyjnych zachowań na rynku energii”.

Zbigniew Kuźmiuk zauważył, że podobne oczekiwania wobec Komisji, tj. zbadania monopolistycznych działań Gazpromu w związku z gwałtownym wzrostem cen gazu, przedstawiła w konkluzjach z ostatniego szczytu Rada Europejska.

Wobec powyższego, polski polityk pyta przewodniczącą KE Ursulę von der Leyen o przedstawienie wyjaśnień, na jakiej podstawie wiceprzewodniczący KE Frans Timmermans zwolnił Gazprom z odpowiedzialności za sytuację na rynku gazowym w UE.

 

Pytanie wymagające odpowiedzi na piśmie
do Komisji
Art. 138 Regulaminu
Zbigniew Kuźmiuk (ECR)


Przedmiot: Wypowiedź wiceprzewodniczącego KE Fransa Timmermansa zwalniająca Gazprom z
odpowiedzialności za sytuację na rynku gazowym w UE.


Wiceprzewodniczący KE Frans Timmermans podczas swojej ostatniej wizyty w Bułgarii, udzielił
wywiadu tamtejszej telewizji bTV, podczas którego niespodziewanie rozgrzeszył Gazprom z
manipulacji na europejskim rynku gazowym.
Powiedział między innymi „Rosja wypełnia swoje kontrakty na dostawy gazu i nie ma powodów aby
uważać, że wywiera presję na rynek gazu i manipuluje nim”.


To publiczne stanowisko Timmermansa zwalniające Gazprom z odpowiedzialności za gwałtowny
wzrost cen gazu na rynku europejskim jest tym bardziej zastanawiające w sytuacji kiedy w ostatnim
komunikacie KE z 13 października dotyczącym tej kwestii jest zawarty punkt „O konieczności
zbadania potencjalnych antykonkurencyjnych zachowań na rynku energii”.
Podobne oczekiwania wobec Komisji, zbadania monopolistycznych działań Gazpromu w związku z
gwałtownym wzrostem cen gazu, przedstawiła w konkluzjach z ostatniego szczytu, Rada Europejska.


Proszę przewodniczącą KE Ursule von der Leyen o przedstawienie wyjaśnień na jakiej podstawie
wiceprzewodniczący KE Frans Timmermans, zwolnił Gazprom z odpowiedzialności za sytuację na
rynku gazowym w UE.

"Panie Przewodniczący,
Panie Komisarzu, 

Zabierając głos w debacie w sprawie raportu dotyczącego ochrony zwierząt podczas transportu w UE i poza nią, nawiązującego do wykonywania rozporządzenia Rady nr 1 z 2005 roku, poświęconego tej problematyce, chce podziękować jego autorowi posłowi Jorn Dohrmann i jego współpracownikom za wykonanie doskonałej pracy.

Przy tej okazji chciałbym przypomnieć, że w grudniu 2012 roku PE przyjął rezolucję europosła Janusza Wojciechowskiego (obecnie członka ETO), wzywającą KE do egzekwowania jednakowych warunków transportu zwierząt w całej UE, co więcej wezwał KE do wprowadzenia skrócenia czasu przewozów zwierząt przeznaczonych na ubój do 8 godzin.

Niestety do tej pory postępy we wdrażaniu wspomnianego rozporządzenia Rady z 2005 roku, mającego zapobiegać niepotrzebnemu cierpieniu zwierząt podczas transportu, są niewystarczające we wszystkich państwach członkowskich.Popieram apel autora raportu do KE do dokonania przeglądu wspomnianego rozporządzenia i uszczegółowienia wymogów dotyczących transportu zwierząt, co więcej KE powinna zapewnić egzekwowanie i wdrażanie przepisów rozporządzenia w sposób zharmonizowany i jednolity  na terenie całej UE, w szczególności w odniesieniu do zdolności zwierząt do podróży.

Mam jednak zastrzeżenia do paragrafu 88 sprawozdania, w którym autor proponuje wręcz wprowadzenie zakazu transportu żywych zwierząt do krajów trzecich, w których transport ten, nie jest dostosowany do norm unijnych, moim zdaniem należy dążyć do zniwelowania tych różnic na podstawie umów dwustronnych, dlatego też delegacja polska będzie głosowała przeciwko tej restrykcji."

Źródło: Parlament Europejski