Sejm rozpoczyna prace nad projektem ustawy o14. emeryturze

1. W tym tygodniu w sejmowej komisji Polityki Społecznej i Rodziny rozpoczynają się prace nad projektem ustawy dotyczącym 14. emerytury, która będzie świadczeniem jednorazowym wypłaconym w terminie wypłaty listopadowych świadczeń.

Zgodnie z projektem pełną 14. emeryturę w wysokości minimalnej emerytury (w 2021 roku minimalna emerytura od marca wyniesie 1250 zł brutto), otrzymają ci świadczeniobiorcy, których świadczenia nie przekraczają 2900 zł brutto.

Emeryci otrzymujący wyższe świadczenia otrzymają także 14. emeryturę ale zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”, a więc będzie ona pomniejszana o kwotę przekroczenia ponad 2900 zł (np. emeryt otrzymujący emeryturę w wysokości 3100 zł brutto, otrzyma czternastkę w wysokości 1050 zł).

Według minister polityki społecznej i rodziny Marleny Maląg 14. emeryturę otrzyma 9.1 mln świadczeniobiorców, zdecydowana większość z nich bo ok.7,9 mln osób otrzyma wypłatę w pełnej wysokości czyli kwotę 1250 zł brutto.

2. Przypomnijmy, że w lutym 2020 roku została uchwalona ustawa o 13. emeryturze, która od poprzedniego roku jest świadczeniem stałym wypłacanym w marcu i kwietniu każdego roku w wysokości najniższego świadczenia emerytalnego na dany rok (w 2019 roku było to jeszcze świadczenie jednorazowe).

Premier Morawiecki uzasadniał wypłatę 13. emerytury na stałe koniecznością zapewnienia dla tego środowiska udziału w podziale owoców obecnego wzrostu gospodarczego, a także zapłatą za lata wyrzeczeń jakie ponosiło obecne środowisko emeryckie w okresie ostatnich 30 lat transformacji gospodarczej.

Przy okazji wprowadzenia na stałe 13. emerytury rząd podjął decyzję zmiany sposobu waloryzacji emerytur z obowiązującej do niedawna waloryzacji procentowej, na kwotowo-procentową.

Co roku zgodnie z ustawą jest ogłaszany wskaźnik waloryzacji świadczeń emerytalno- rentowych (w roku 2021 waloryzacja świadczeń wyniesie 4,16%) ale jednocześnie minimalna kwota o którą zostanie podniesione świadczenie (w roku 2021 będzie to kwota 50 zł).

3. Przy tej okazji należy przypomnieć, że w ciągu ostatnich 5 lat, rząd Prawa i Sprawiedliwości wprowadził aż 8 nowych korzystnych rozwiązań dotyczących środowiska emeryckiego.

Najważniejszą decyzją było oczywiście obniżenie wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn), co kosztuje rocznie dodatkowo około 10 mld zł, a także wprowadzenie stałej wspomnianej wyżej 13 emerytury, a w roku 2021 także 14 emerytury.

Wprowadził także podwyższenie kwoty wolnej pod podatku z 3 do 8 tysięcy dla osób o najniższym poziomie dochodów (co objęło także emerytów pobierających niepełne świadczenia), podwyższył najpierw do 1 tys. zł, a od marca 2019 roku do 1,1 tys. zł najniższe świadczenie emerytalne i rentowe, a od marca 2020 do 1,2 tys. zł, wprowadził także wspomniany wyżej kwotowo-procentowy sposób waloryzacji świadczeń na ten rok (o 70 zł dla świadczeń do 2 tys. zł i o ponad 3% emerytur powyżej tej kwoty).

Od 2020 roku środowisko emeryckie skorzysta także na obniżce o 1 punkt procentowy stawki podatku PIT, została ona obniżona z 18% na 17% dla wszystkich podatników, a wiec także i emerytów.

Wprowadzono także tzw. świadczenie mama - 4 plus dla matek, które urodziły i wychowały przynajmniej 4 dzieci (obejmie jak się szacuje ponad 100 tysięcy takich matek, które do tej pory nie miały żadnego świadczenia emerytalnego albo miały świadczenia niepełne).

Rząd realizuje także od 4 lat program leki-75 plus przyznający nieodpłatnie leki osobom powyżej 75 roku życia (w 2018 roku ten program kosztował 0,7 mld zł, w jego ramach wydano seniorom 60 mln opakowań nieodpłatnych leków, a w 2019 na ten cel przeznaczono już 0,8 mld zł, w 2020 roku było to już 1 mld zł, a na rok 2021 przewidziano kwotę 1,2 mld zł).