Pojawia się coraz więcej informacji o rosnącej liczbie osób zadowolonych ze zmian podatkowych

  1. Mija już blisko miesiąc od wejścia w życie zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) w ramach „Polskiego Ładu” i w mediach w tym przede wszystkim tych społecznościowych, pojawia się coraz więcej informacji o osobach, które są z nich zadowolone.

Mówiąc wprost chodzi o osoby, których wynagrodzenia, bądź świadczenia emerytalne, czy rentowe w wyniku tych zmian wzrosły o około 100-200 zł miesięcznie, co jest dla nich znaczącym dodatkowym wsparciem finansowym.

O tych zadowolonych, szczególnie emerytach i rencistach najczęściej piszą w mediach społecznościowych ich dzieci albo wnuki, podając konkretne sumy o jakie wzrosły świadczenia ich rodziców lub babć i dziadków.

 

  1. Przypomnijmy, że zmiany podatkowe zapisane w „Polskim Ładzie” będą korzystne dla 18 mln podatników, dla kolejnych prawie 6 mln są neutralne, co łącznie stanowi blisko 90% wszystkich, w ich kieszeniach dzięki temu pozostanie aż 32 mld zł rocznie, natomiast blisko 3 mln zapłaci wyższą niż do tej pory składkę na ochronę zdrowia i wszystkie te środki zasilą Narodowy Fundusz Zdrowia.

Polski Ład jest także korzystny aż dla 90% emerytów i rencistów, czyli dla ponad 8 mln pobierających świadczenia, co więcej, aż 2/3 z nich (pobierający świadczenia do wysokości 2,5 tys. zł brutto) w ogóle nie zapłaci podatku dochodowego.

Generalnie emeryci czy renciści pobierający świadczenia do tej wysokości w wyniku wprowadzonych zmian podatkowych, uzyskają dzięki temu w ciągu całego roku dodatkowe świadczenie w wysokości swojej comiesięcznej emerytury.

 

  1. Korzyści jakie uzyskają Polacy z tytułu zmian w podatku PIT, bardzo dokładnie obrazuje opracowanie przygotowane przez Fundację Centrum Analiz Ekonomicznych na zlecenie Senatu, przecież opozycyjnego w stosunku do rządu Prawa i Sprawiedliwości.

Według tego senackiego opracowania korzyści ze zmian w PIT osiągnie aż 11,5 mln gospodarstw domowych (na 13,8 mln wszystkich) i osiągną one astronomiczną kwotę 32,1 mld zł rocznie.

Neutralne będzie ono dla kolejnych 1,5 mln gospodarstw domowych, natomiast niekorzystne w niewielkim stopniu dla 0,5 mln gospodarstw (do ok. 250 zł dodatkowego obciążenia miesięcznie) i w stopniu większym ok. 0,3 mln gospodarstw (dodatkowe obciążenie powyżej 250 zł miesięcznie).

Te dodatkowe obciążenia wyniosą sumarycznie w tym pierwszym przypadku około 0,6 mld zł, w tym drugim przypadku ok. 15 mld zł, przy czym należy podkreślić, że te środki w całości zasilą dodatkowo Narodowy Fundusz Zdrowia.

 

  1. Zadziwiające jest tylko to, że mimo tych twardych danych przygotowanych na zlecenie opozycyjnego Senatu, politycy opozycji w dalszym ciągu atakują wprowadzone zmiany podatkowe w ramach „Polskiego Ładu”.

Celują w tym politycy Platformy, Lewicy i PSL-u, którzy w dalszym ciągu krytykują obniżkę podatku PIT dla ponad 18 mln podatników, teraz podkreślając, że uzysk w postaci 100-200 zł miesięcznie, to kwota wręcz bez znaczenia.

Sam miałem w tej sprawie starcie w jednym z programów publicystycznych telewizji publicznej z posłem Lewicy prof. Maciejem Gdulą, który martwił się „ciężkim losem księgowych”, którzy mają więcej pracy w związku z wprowadzonymi zmianami podatkowymi.

Natomiast o kwotach uzyskiwanych przez podatników rzędu 100-200 zł, poseł Gdula mówił pogardliwie, że to nie są wielkie pieniądze i jego zdaniem nie trzeba było dokonywać tak głębokich zmian, żeby je pozyskać.

Po tej wypowiedzi, ktoś z publiczności rzucił w stronę posła Gduli, że w takim razie reprezentuje „kawiorową Lewicę” i to jest prawda, duża cześć posłów opozycji jest na tyle oderwana od rzeczywistości, że nie jest w stanie pojąć znaczenia, przekazania tych środków dla aż 11,5 mln gospodarstw domowych w Polsce.