Debata o sytuacji gospodarczej w UE przerodziła się w debatę o sankcjach i rezygnacji z „Fit for 55”

  1. Wczoraj w PE miała miejsce debata o tzw. semestrze europejskim czyli koordynacji przez Komisję Europejska polityki gospodarczej, fiskalnej, zatrudnieniowej i społecznej we wszystkich krajach członkowskich w 2022 roku z naciskiem na najbliższe 6 miesięcy (stąd nazwa semestr).

W debacie uczestniczyli dwaj komisarze odpowiedzialni za sprawy gospodarcze Dombrowskis z Łotwy i Gentilioni z Włoch i obydwaj przyznawali, że wojna na Ukrainie, będzie miała negatywne skutki dla wszystkich krajów członkowskich.

Ponad 2-godzinna debata przerodziła się w dyskusję o konieczności nałożenia na Rosję pełnych sankcji w tym embarga na rosyjską ropę i gaz, a także przynajmniej zawieszeniu pakietu „Fit for 55”.

W tym duchu wypowiadało się wiele posłanek i posłów, w tym także ci należący do największych grup politycznych, chadecji i lewicy, co daje szansę, że będzie jednak nacisk na KE aby takie decyzje podjęła.

 

  1. Zabierałem glos w tej debacie w imieniu delegacji polskiej w grupie ECR, stwierdziłem, że podzielam zawarty w sprawozdaniu Pani poseł Tingali optymizm dotyczący odbudowy poziomu PKB sprzed pandemii Covid19 do końca 2022 roku we wszystkich krajach UE, ale jednocześnie chcę zwrócić uwagę, że napaść Rosji na Ukrainę i pełnoskalowa wojna tocząca się za wschodnią granicą UE odciśnie na gospodarce i systemie finansowym UE negatywne piętno.

Powiedziałem, że mam także nadzieję, że UE zdecyduje się wreszcie na pełne sankcje wobec Rosji łącznie z embargiem na jej ropę i gaz, w związku z tym powinniśmy uwzględniać ich negatywne skutki dla europejskiej gospodarki i jej systemu finansowego.

Podkreśliłem, że UE musi się na te sankcje zdecydować, bowiem w sytuacji kiedy Rosjanie mordują na terenie Ukrainy ludność cywilną, kontynuowanie importu oznacza godzenie się  z tym, że razem z ropą i gazem z Rosji do Europy płynie także krew ukraińskich kobiet i dzieci.

Zwracając się do komisarza Dombrowskisa, powiedziałem, że musimy sankcjami zatrzymać Putina na Ukrainie, bo jeżeli tego nie zrobimy, to niedługo będzie zagrożony inwazją jego kraj Łotwa, a później być może mój kraj Polska.

 

  1. Zwróciłem także uwagę, że pełne sankcje spowodują kłopoty finansowe wielu europejskich firm, banków i funduszy, trzeba pamiętać także, że Rosja pożyczyła na Zachodzie ok 400 mld USD i jej nawet ograniczona niewypłacalność spowoduje poważne perturbacje w wielu krajach UE.

A tak naprawdę wczorajszą decyzją rosyjskiego banku centralnego o zakazie wymiany rubla na inne waluty, zakazie transferu walut przez Rosjan za granicę, czy limitowaniu korzystania z oszczędności w walutach przez samych Rosjan (mogą otrzymać z własnych wkładów walutowych tylko do 10 tys. USD i to w ciągu najbliższego pół roku), Rosja ogłosiła swoją częściową niewypłacalność.

Na koniec stwierdziłem, że zdecydowanie przeciwstawiam się dalszemu blokowaniu polskiego KPO decyzjami politycznymi Komisji, w sytuacji kiedy Polska wzięła na siebie główny strumień uchodźców z Ukrainy, przez 13 dni przyjęliśmy ich już ponad 1,3 mln, bez jednego euro pomocy z UE, dalsze blokowanie środków dla Polski w sytuacji kiedy korzystają z nich i to już od pół roku 23 kraje jest wręcz hańbą Komisji.

 

  1. We wtorek decyzje o embargu na rosyjską ropę i gaz podjęły Stany Zjednoczone, Kanada i W. Brytania więc pojawiła się także presja międzynarodowa na UE w sprawie podjęcia podobnych decyzji także przez kraje UE.

Także we wtorek Komisja Europejska, wydała komunikat dotyczący sytuacji na rynku gazu ogłaszając, że do końca tego roku, chce zmniejszyć import rosyjskiego gazu o 2/3, natomiast wszystkie kraje UE, miałby być niezależne od rosyjskiego gazu najpóźniej do końca 2030.

Niestety wtorkowy komunikat KE milczy na temat importu ropy naftowej z Rosji, choć skąd inąd wiadomo, że USA i UE podjęły negocjacje z Wenezuelą oraz Iranem na temat wyraźnego zwiększenia eksportu ropy naftowej przez te kraje (zwiększony eksport ropy przez Iran będzie jednak możliwy dopiero po podpisaniu porozumienia w sprawie programu atomowego realizowanego przez ten kraj).